- Luftfart er avgjørende i nord

- Strukturen må være forankret i regionenes behov, skriver Nordlands samferdselsråd Hild-Marit Olsen (Ap) i pressemeldingen som også er signert samferdselsrådene i Troms og Finnmark.
Samferdselsrådene i de tre nordligste fylkene mener dagens lufthavnstruktur i Nordland, Troms og Finnmark må opprettholdes.Samferdselsrådene i de tre nordligste fylkene mener dagens lufthavnstruktur i Nordland, Troms og Finnmark må opprettholdes.

Avinor presenterer på en pressekonferanse i dag anbefalingene for den nye lufthavnstrukturen, og her er det ventet at det vil komme endringer blant annet for flyplassene i Finnmark.

- Finnmark, Troms og Nordland står fast ved at lufthavnstrukturen er avgjørende for innbyggere og næringsliv i nord, skriver samferdselsrådene Remi Strand (Ap, Finnmark), Ivar B. Prestbakmo (Sp, Troms) og Hild-Marit Olsen (Ap, Nordland) i en felles pressemelding

De tre vil sammen gi sine innspill til Samferdselsdepartementet og Avinor, i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan.

- Vi er enige om legge vekt på både behov og muligheter i landsdelen. Dagens lufthavnstruktur i fylkene må opprettholdes i tråd med vedtak i de tre fylkestingene. Lufthavner og rutetilbud i hele Nord Norge er avgjørende for robust bosetting og for næringslivets utvikling. Derfor må strukturen være forankret i regionenes behov, skriver de tre i pressemeldingen.

De viser til betydelige reiseavstander og mangel på alternativer som gjør at fly er blitt en sentral del av landsdelens kollektivtransport. Flyrutene er avgjørende både når det kommer til mobilitet og konkurransekraft, samt beredskap og helse, mener de. Samferdselsrådene trekker også frem at flyrutene er med på å øke landsdelens attraktivitet, og at de er viktige for utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner

Tags