Lover å se nærmere på baseavfall på Grønland

This old photo shows the mobile nuclear generators at Camp Century, in the western parts of Greenland. (Photo: US Army)


Det amerikanske forsvarets topphemmelige by, under grønlandsisen, skaper hodebry for politikerne – nesten 40 år etter at Camp Century ble nedlagt. Mengder av radioaktivt og kjemisk avfall står i fare for å lekke ut i Grønlands farvann.

Den danske utenriksministeren Kristian Jensen (V) sier nå at han vil gjøre mer for å undersøke forurensningen ved nedlagte Camp Century.

- Klimaforandringenes mulige fremtidige påvirkninger på Grønland, herunder Camp Century, gjør naturligvis inntrykk på meg, sier han til danske Radioavisen.

- Nå må regjeringen se nærmere på sakens aspekter sammen med den relevante ekspertisen, legger Jensen til.

Det er et nytt forskningsprosjekt viser at betydelige mengder med giftig avfall står i fare for å lekke ut i grønlands farvann i løpet av de neste 75 årene. (English article)

Avfallet, som stammer fra det topphemmelige «Project Iceworm» i regi av det amerikanske forsvaret under den kalde krigen, skal også inneholde radioaktivt og kjemiske materiale.

SE VIDEO: Nedenfor kan du se dokumentaren som viser det amerikanske forsvarets topphemmelige by, under grønlandsisen.

«The United States Army Research and Development Progress Report no.6» ble produsert av det amerikanske forsvarsdepartementet i 1964, for å dokumentere byggeprosessen.

Ifølge den grønlandske avisen Sermitsiaq var problemstillingen rundt de om lag 9.200 tonnene med avfall, som ligger under Innlandsisen, en hjertesak for politikeren Doris Jakobsen (S) allerede i desember 2013. Det nye forskningsprosjektet, som avdekker et stort forurensingspotensiale, har imidlertid skapt ny oppmerksomhet om stedet.

Det videre arbeidet, for å skaffe seg et overblikk over saken, vil skje i samarbeid mellom relevante danske myndigheter og i tett dialog med Grønland, sier utenriksminister Kristian Jensen.


Nøkkelord