Lover flere politifolk til Finnmark

Finnmarks nye politibetjenter vil ha nok å ta tak i.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård lover både flere politifolk og smartere arbeidsmåter når Øst- og Vest-Finnmark politidistrikt blir ett. Men han kan ikke love hvor mange flere stillinger som havner i Finnmark.

– Det kommer i årene framover til å være mer politi enn noen gang i Norge, og Finnmark skal få sin del av veksten. Men vi kan ikke bare ha flere folk. Vi må også jobbe på en annen måte. Og vi må jobbe likere, slik at polititjenestene i Finnmark blir likere – og at vi dermed forbedrer oss på det vi ikke er så gode på i dag, sier Humlegård til NRK Finnmark.

– Vi skal også ta godt vare på alt det gode som gjøres i de to distriktene i dag, og det er tema for dette møtet, sier han.

Finnmarks nye politibetjenter vil ha nok å ta tak i.

Fylket troner blant annet på toppen av voldsstatistikken i Norge, noe som politiet i øst og vest nå må samarbeide om å endre på, melder NRK.