Lokalsykehusene truet

Antallet lokalsykehus i Nord-Norge kan bli redusert fra 10 til fem eller sju, melder E24

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark har kartlagt hvor mange lokalsykehus som står i fare for å bli nedlagt, slått sammen eller miste flere helsetjenester de kommende årene.

Tallene indikerer at antall lokalsykehus i Helse sør-øst vil reduseres fra 28 til 10. I Helse vest vil antall lokalsykehus reduseres fra 10 til 5 lokalsykehus. I Helse Midt-Norge vil antall sykehus reduseres fra 9 til 4 eller 5, mens man i Helse Nord vil redusere antall lokalsykehus fra 10 til 5 eller 7.

Tags