- LOFAST en bommert

Lofast er ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Strategisk er det heller ikke vellykket. Det er konklusjonen en kan trekke fra en nylig framlagt rapport fra Universitetet i Nordland, skriver Bladet Vesterålen.

Forskningsleder Gisle Norvoll ved Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø, har ledet arbeidet med rapporten LOFAST, med undertittel «Erfaringer etter 6 års drift».

Den slår fast at Lofast ikke er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

- Dette gjelder selv om trafikken er blitt større enn anslått.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: