LNS: Internasjonal rubinlansering til sommeren

Ore from the ruby mine is split up before ending up in the laboratory, where the stones are cleansed, sorted and classified. An arduous process. (Photo: LNS Greenland)
- Vi er igang med sortering og rensing av edelsteinene på Grønland, og satser på internasjonal lansering av de ferdige stenene til sommeren, sier styreleder i LNS Greenland, Gunnar Moe.


- Vi er igang med sortering og rensing av edelsteinene på Grønland, og satser på internasjonal lansering av de ferdige stenene til sommeren.

Det sier Gunnar Moe, styreleder i LNS Greenland, til High North News. Leonhard Nilsen og sønners (LNS) rubineventyr på Grønland har hatt sine opp- og nedturer. Nå ser man enden på det hele, i den forstand at produksjonen går sin gang, og som den skal.


Mange ulike kvaliteter

- Malmen oppredes i prosessanlegget, stenene kommer ut av anlegget, og i laboratoriet sorteres og renses stenene i øyeblikket, forteller en glad styreleder. 

- Hva slags volumer snakker vi egentlig om - av ferdige rubiner og safirer?

- Det er nesten umulig å si noe om ennå. For det første må vi produsere i minst tre måneders tid før vi kan si noe om volum. Dessuten avhenger det i veldig stor grad av de ulike kvalitetene. Vi har fått inn ekspertise på dette med gemmologi (lære om edelstener), et team bestående av eksperter fra Europa og fra Østen. Parallelt med at disse ekspertene sorterer og klassifiserer stenene som kommer ut av anlegget, skal de også drive opplæring av våre egne folk, sier Moe.Vil ha egne folk

- På den måten ønsker vi å ha hele prosessen "innomhus", drive det meste selv, og med egne folk, fortsetter styrelederen. - Og, for å si noe mer om volumet, så er det anslått at vi, gjennom et helt driftsår, skal kunne ta ut omkring et tonn, altså 1000 kilo, ferdige stener. Og da snakker vi om alle kvaliteter, fra det de kaller "non-gems" via "near-gems" og til rene "gem-stones".

Men her, sier Moe, - er jeg ute på veldig usikker grunn rent kunnskapsmessig. Jeg kan like lite om klassifisering av rubiner og safirer som jeg kan om vraking av tørrfisk -  med andre ord ingen ting. Det som er sikkert er at det er mange ulike kvaliteter, og av de nevnte 1000 kiloene ferdig sten er bare noen få prosent av høy-kvalitet. Men til en desto bedre pris.Internasjonal lansering

I ukene og månedene fremover skal LNS Greenland produsere og sortere ut et passe volum stener, som så skal brukes i den internasjonale lanseringen og markedsføringen av grønlandsrubinene - noe som etter planen skal kunne skje i tredje kvartal i år.

Inne i laboratoriet renses stenene før de blir sortert og klassifisert av gemmologisk ekspertise. (Foto: LNS Greenland).
Inne i laboratoriet renses stenene før de blir sortert og klassifisert av gemmologisk ekspertise. (Foto: LNS Greenland).
- Det er vanskelig  å anslå nøyaktige volumer før vi har drevet en stund, og fått stenene ut av fjellet - og klassifisert, sier Gunnar Moe. (Arkivfoto: TNG)
- Det er vanskelig å anslå nøyaktige volumer før vi har drevet en stund, og fått stenene ut av fjellet - og klassifisert, sier Gunnar Moe. (Arkivfoto: TNG)
Bare en liten prosent av stenene som tas ut er høykvalitets-stener.  Men desto mer verdifulle. (Arkivfoto: TNG).
Bare en liten prosent av stenene som tas ut er høykvalitets-stener. Men desto mer verdifulle. (Arkivfoto: TNG).

Nøkkelord