LNS har inngått milliardkontrakt med Equinor

Entreprenørselskapet LNS har hovedkontor i Andøy i Nordland og kontrakten skal gi ringvirkninger i både Finnmark, Troms og Nordland. (Foto: LNS)

Leonhard Nilsen & Sønner er tildelt anleggskontrakt på 1,5 milliarder kroner i forbindelse med elektrifiseringen av Melkøya. – Dette viser at også nordnorske bedrifter kan hevde seg på de største og mest komplekse prosjektene, sier konsernsjef Frode Nilsen i LNS. 

Read in English

Equinor har på vegne av partnerskapet i Snøhvit tildelt Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) en stor bygg- og anleggskontrakt med en verdi i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner. Det kommer fram i en pressemelding torsdag. 

Entreprenøren LNS skal bygge tunnel og landfall for strømkabelen som skal gå fra Hyggevatn til Melkøya. Dette er infrastruktur som gjør det mulig å sende strøm fra Statnetts transformatorstasjon på Hyggevatn til Hammerfest LNG.

Et strømnett under press

I august 2023 gikk regjeringen som kjent inn for å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. LNG-anlegget på Melkøya tar imot og prosesserer naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. 

Hittil har produksjonen på anlegget vært drevet av gasskraftverket, og ved en elektrifisering vil anlegget driftes med strøm fra overføringsnettet.

Denne elektrifiseringen vil kreve enorme mengder strøm. Samtidig er kraftsituasjonen og strømnettet i Finnmark allerede under press. Da regjeringen gikk inn for elektrifisering, var det med både forbehold om ny infrastruktur for strøm – og tilstrekkelig økt fornybar kraftproduksjon i Finnmark innen 2030. 

LNS estimerer at om lag 70 prosent av verdiskapningen vil gå til Nord-Norge.

Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Kan bidra til 200 årsverk 

– Vi er glade for å kunne tildele denne kontrakten til en nordnorsk bedrift. LNS estimerer at om lag 70 prosent av verdiskapningen vil gå til Nord-Norge, noe som bidrar med om lag 200 årsverk. For Equinor har det vært viktig at Snøhvit Future-prosjektet gir ringvirkninger i hele landsdelen, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor i pressemeldingen. 

Direktør Frode Nilsen i LNS bekrefter at de ikke legger inn bud på Sydvaranger gruve. Men han avviser ikke et eventuelt samarbeid med nye eiere - om det finnes noen som vil overta. (Foto: Arne O. Holm)

- Vi er svært glade for at vi har lyktes med emisjonen i LNS Mining. Med i emisjonen har vi partnere som vi kjenner godt fra før og har full tillit til sier Frode Nilsen, konsernsjef i LNS Gruppen. (Foto: Arne O. Holm)

Konsernsjef i LNS, Frode Nilsen. LNS leverer tjenester innen tunnel, infrastruktur og gruvedrift. (Foto: Arne O. Holm).

Konsernsjef Frode Nilsen i LNS sier de glade og stolte over å ha blitt tildelt kontrakten.

– Dette viser at også nordnorske bedrifter kan hevde seg på de største og mest komplekse prosjektene. Vi setter pris på at Equinor ser verdien av vår kompetanse og det som finnes i vår landsdel, sier Nilsen.

LNS vil i dette prosjektet samarbeide med leverandører fra hele Nord-Norge, blant annet Viggo Eriksen AS, Alta Anlegg AS, Jaro AS og Ofoten Mek AS, skriver LNS. 

Snøhvit Future og Hammerfest LNG

Snøhvit Future-prosjektet omfatter landkompresjon og elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya. Med kompresjon kan høy gasseksport, arbeidsplasser og ringvirkninger opprettholdes også etter 2030.

Ved å elektrifisere anlegget kan utslippene reduseres fra anlegget med 850.000 tonn CO2 årlig.

Kilde: Equinor

Nøkkelord