LKAB taper 45 øre per omsatt krone

Flyfoto over Malmberget, Norrbotten. Foto: Fredric Alm.
Årsresultatet for den svenske gruvegiganten LKAB for 2015 er nedslående lesning, men i tråd med det generelle bildet i jernmalmbransjen. Taper 45 øre per omsatt krone.

 

Årsresultatet for den svenske gruvegiganten LKAB for 2015 er nedslående lesning, men i tråd med det generelle bildet i jernmalmbransjen. Taper 45 øre per omsatt krone.

Med en omsetning på drøye 16 milliarder svenske kroner (SVK) og et resultat før skatt på minus 7,16 mrd SVK er bunnlinjetallene for LKAB knallrøde for fjoråret.

Har rygg til å bære

For hver krone konsernet omsatt i fjor måtte man altså bokføre et tap på nesten 45 øre. Slikt er ikke hyggelig lesning.

Men i en periode der flere malmselskap går overende med milliardgjeld, har LKAB økonomisk rygg til å bære tapene ennå i noen år. For å dekke inn fjorårets enorme underskudd reduseres egenkapitalen i selskapet fra drøye 37,7 milliarder SVK til vel 32,1 mrd.

Nye innstramminger kommer

Administrasjonen slår fast at den ikke kan se noen tegn til særlig bedring i markedet for jernmalm, og det varsles nye innstrammingen i første halvår i år. Det foreslås heller ikke utbetalt noe utbytte til eieren, som er den svenske staten.

Den nye administrerende direktøren i konsernet, Jon Moström, skriver i årsberetningen at selskapet skal fortsette tilpasningen til det endrede markedsbildet. I praksis vil det si produksjonsmengden skal opp mens utgiftene skal ned. 
Nøkkelord