LKAB dømt til å ta mer hensyn

Den svenske Land- og miljødomstolen har i dag fastslått at LKABs gruvevirksomhet i Malmberget utgjør store forstyrrelser for dem som bor i området.
Den svenske Land- og miljødomstolen har i dag fastslått at LKABs gruvevirksomhet i Malmberget utgjør store forstyrrelser for dem som bor i området. 

Det er lyd og vibrasjoner fra sprengningsarbeidet i gruven som er til ulempe for innbyggerne i Malmberget, og LKAB må nå iverksette avbøtende tiltak, skriver Nsd.se

Land- og miljødomstolen bestemt vilkårene om støvutslipp, nitrogenutslipp til vann, sprengning, seismisk aktivitet, vibrasjon og støy. Produksjon- og tunnelsprengninger skal ikke skje mellom kl 0100 og 0700 i følge dagens dom. 
Det er også satt grenseverdier for vibrasjoner i boliger som følge av sprengning. 

Fra 1. januar 2018, skal det være på plass en buffersone på hundre meter fra boligeiendommer, hvor deformasjon og nedsynking av jordoverflaten ikke må overstige en viss verdi.

Tags