Lien åpner petrosenter

Olje- og energiminister Tord Lien skal til Tromsø i neste uke for å åpne ARCEx. (Foto: OED/Scanpix)

Om en knapp uke åpner ARCEx; det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis.

Opprettelsen av senteret - som skal ligge ved institutt for geofag ved Universitetet i Tromsø (UiT) - er et ledd i regjeringens oppfølging av Nordområdemeldingen.

Intensjonen med ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration er å legge til rette for en forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord, blant annet gjennom økt kunnskap. Et av målene er å bygge opp et forskningsmiljø med høy kvalitet, som er relevant for oljenæringen i nord og i arktiske strøk.

Olje- og energiminister Tord Lien skal foreta den offisielle åpningen førstkommende tirsdag, sammen med Fridtjof Fossum Unander (divisjonsdirektør i Norges forskningsråd) og Karin Andreassen, som blir leder av ARCEx.

Det var i mai i fjor det ble klart at det var Universitetet i Tromsø som ble tildelt senteret, etter hard konkurranse med Høgskolen i Narvik.

- På vegne av Nord-Norge jubler jeg i dag, uttalte rektor Jarle Aarbakke ved UIT, da tildelingen av petroleumssenteret ble feiret i fjor vår.

Da UiT i sin tid sendte inn søknaden la de særlig vekt på at de ønsket at senteret skulle utvikle nye letemetoder for olje- og gassressurser, og fremskaffe ny kunnskap om geologiske prosesser i Arktis. De fokuserte også på miljøutfordringene i nordområdene.  

Senteret skal ifølge UiT ha et budsjett på rundt 222 millioner kroner over et tidsrom på åtte år. Pengene kommer både fra egenfinansiering, Norges forskningsråd, industrien og RDA-midler.

Tags