-Lettet, men også skuffet over regjeringens svar til Store Norske

Nestleder Erik Berger (V) i Longyearbyen lokalstyre mener det er synd at regjeringen ikke satser på nye forretningsområder i Store Norske mens Svea og Lunckefjell er i driftshvile. (Foto: Privat)
Nestleder Erik Berger Longyearbyen lokalstyre er veldig lettet over at svaret til Store Norske endelig kom fra regjeringen. Likevel er han skuffet over manglende satsing på nye forretningsområder innen gruveselskapet.

Nestleder Eirik Berger Longyearbyen lokalstyre er veldig lettet over at svaret til Store Norske endelig kom fra regjeringen. Likevel er han skuffet over manglende satsing på nye forretningsområder innen gruveselskapet.

 
-Store norskes planer om utvikling av nye forretningsområder er dessverre ikke omfattet av regjeringens forslag, men vi skal støtte Store Norske i dette, både gjennom påvirkning av Svalbardmeldingen og andre prosesser framover, sier Berger
 
 
Må prioritere riktig
 
Nestlederen i lokalstyret mener det nå blir nå blir svært viktig å gjøre gode prioriteringer med omstillingsmidlene øygruppen fikk fra regjeringen, da de i november foreslå 50 millioner for å sikre arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen.
 
-Når regjeringen ikke prioriterer forretningsutviklingen i Store Norske blir det enda viktigere at vi får fart i næringsutviklingen på Svalbard, sier Berger
 
Han er nå lønnet nestleder i lokalstyret med 50 prosent stilling for å jobbe med næringsutvikling på Svalbard.
 
-Med omstillingsmidlene som vi fikk for noen uker siden, den politiske organiseringen og et sterkt lokalt engasjement gleder jeg meg til å ta fatt på dette, sier Berger.

Les også: Ravlo lettet over driftshvile på Svalbard
 
 
Sikrere for familiesamfunnet
 
Berger tror driftshvile i Svea og Lunckefjell, samt at Gruve 7 får to skift, nå sikrer at Store Norske får en sjanse til å overleve videre, og at Longyearbyen får beholde både familier og verdifull kompetanse.
 
-Den siste tiden har vi jobbet aktivt inn mot Venstre leder Trine Skei Grande for å sikre et påtrykk om driftshvilealternativet, sier Berger
 
Han mener støtten og den oppriktige interessen fra sentralpolitisk hold har vært avgjørende for resultatet.
 
-Grande var nærmest alene om å tale Svalbards sak under budsjettbehandlingen av Svalbardbudsjettet i Stortinget 10. desember, og hun trakk blant annet frem at vi må søke å finne nye forretningsområder for infrastrukturen i Svea, sier Berger.

Les også:  Innovasjon Norge etablerer lokalkontor på Svalbard

 

 

Regjeringen fulgte opp styret i Store Norskes anbefaling og vil bidra med mer penger til Store Norske på Svalbard. Dette skal sørge for at selskapet kan utvide driften i Gruve 7 ved Longyearbyen fra ett til to skift. Det legges også til rette for inntil tre år med driftshvile i gruvene i Svea og Lunckefjell (Foto: Arne O. Holm)

Fakta Longyearbyen:

Longyearbyen skal være familiesamfunn, men ikke et livsløpssamfunn. Det har Stortinget bestemt. Barn skal normalt ikke fødes her, det er ingen eldreomsorg eller hjemmehjelpsordninger.

Longyearbyen har imidlertid en utypisk befolkningsstruktur sammenlignet med Fastlands-Norge. Det er relativt få barn og ungdom samt en mye lavere andel personer over 60 år. Derimot er andelen personer i arbeidsfør alder høy.

Befolkningen har relativt høy utdannelse og det er en overvekt av menn.

Innbyggertallet i Longyearbyen er nå 2153 personer.

Andelen utenlandske statsborgere øker stadig, og utgjør nå 26 prosent av befolkningen. Ved utgangen av 2014 var det folk fra 43 nasjoner som var bosatt i Longyearbyen.

Et annet særtrekk ved Longyearbyen er den høye turnoveren, som de siste årene har vært på rundt 20 %. Statistisk betyr dette at i løpet av fem år er «alle» innbyggere i Longyearbyen skiftet ut.


Fakta Store Norske:

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (vanligvis kalt Store Norske) er verdens nordligste gruveselskap. Hovedkontoret er i Longyearbyen. Selskapet ble stiftet i 1916 etter oppkjøpet av det amerikanske Arctic Coal Company. Administrerende direktør er Wenche Ravlo. Staten eier 100 prosent av aksjene i Store Norske.

Selskapet driver to kullgruver på Svalbard. Den største er Svea Nord.

Det meste av kullet selges til energiproduksjon, men noe går til stålproduksjon, sementproduksjon og kjemisk industri.

Gruve 7 ligger 1,5 mil fra Longyearbyen. Årsproduksjon 65.000 tonn. 30 prosent av dette kullet går til Longyearbyen energiverk som proberer strøm og varme til innbyggerne. 70 prosent går til metallurgisk industri.

Prien for kull har gått kraftig ned de siste årene. Nå ligger prisen på rundt 50 dollar pr. tonn. Lite tyder på at prisen vil øke betraktelig i de kommende årene.

Store Norske disponerer 386 boenheter på Svalbard.

Kilde: Nrk/Statistisk sentralbyrå

 

 

Tags