Legger sjømatdebatten til Svolvær

Hvordan skal norsk sjømatindustri utvikles, og hva blir utfordringene for Nordland? Det er to av spørsmålene som skal debatteres på et åpent møte i Svolvær i morgen.

Hvordan skal norsk sjømatindustri utvikles, og hva blir utfordringene for Nordland? Det er to av spørsmålene som skal debatteres på et åpent møte i Svolvær i morgen.

Det er Nordland fylkeskommune som arrangerer møtet. Utgangspunktet er sjømatutvalgets innstilling, som nå er ute på høring.

- Fiskerinæringen og havbruksnæringen skal være det viktigste fundamentet for å sikre arbeid og velferd for innbyggerne i Nordland. Sjømatnæringen skaper arbeidsplasser og bidrar til verdiskapning i alle ledd, fordi bedrifter har fått rett til å utnytte felleskapets ressurser, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

Nordland fylkesting skal ha saken til behandling i april, og Knutsen tror det vil være nyttig for mange å høre ulike aktørers vurdering av de mange forslagene.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har varslet at det vil komme en stortingsmelding i kjølvannet av utredningen.

- Fylkestinget vil få denne saken til behandling i april, og jeg vil tro at det vil være nyttig for mange å kunne høre ulike personers vurdering av forslagene, fortsetter Knutsen.

Han tror mange av de problemstillingene og forslagene som Tveteråsutvalget har lansert vil bli på den fiskeripolitiske agendaen i tiden framover.

Blant innlederne på det åpne møtet i morgen er blant annet to av Tveteråsutvalgets medlemmer; Arne Karlsen fra fiskeribedriften Nergård, og Trygve Myrvang fra Norges Råfisklag. Møtet vil være ved Thon-hotellet i Svolvær.

Tags