Legger fram programmet for Arktisk råd i Tromsø 28. mars

Anniken Huitfeldt
Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på Arctic Frontiers 2023. (Foto: Trine Jonassen)

28. mars skal Utenriksdepartementet etter planen presentere hovedpunktene i programmet for Norges ledelse av Arktisk råd. Presentasjonen finner sted i Tromsø.

Dato for lanseringen av programmet for Norges ledelse av Arktisk råd satt, og finner sted i Tromsø 28. mars.

Det var i et tidligere intervju med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at det ble klart at lanseringen ville skje i mars, hvor regjeringen vil legge fram hovedpunktene for Norges lederskap av rådet. Nå er altså datoen klar, og henger sammen med møter mellom rådets embetspersoner under på konferansen Arctic Encounter i Anchorage, Alaska de påfølgende dagene.

– Målet vårt er at rådet skal bestå som det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål. Det vil kreve at de arktiske statene tar ansvar. Det vil bli et helt annet lederskap enn vi hadde sett for oss, men kanskje det viktigste i rådets historie så langt, sa utenriksministeren da hun åpnet Kirkeneskonferansen nylig.

Møtes i Alaska

I Alaska vil blant annet vil Norges arktiske ambassadør Morten Høglund følge opp den norske lanseringen med en internasjonal presentasjon av Norges prioriteringer under ledelsen. Noe som finner sted 31. mars.

Norges overtagelse skjer 11. mai og Norge skal lede rådet i to år. Utenriksministeren sier at Norge skal overta ledelsen uansett, og ønsker vi en fleksibel og smidig overgang. Det er nå Russland som sitter på ledelsen i Arktisk råd.

Det vil bli et helt annet lederskap enn vi hadde sett for oss.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)

Huitfeldt bekreftet også at der er noe kontakt med Russland på embetsnivå.

Fem av åtte

Embetspersoner fra så langt fem av de åtte arktiske statene i Arktisk råd er bekreftet til Arctic Encounters i Alaska, som varer fra 29. til 30. mars: Island, Danmark, Sverige, Norge og USA.

Arktisk råd består av det åtte arktiske statene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA), samt seks permanente urfolksorganisasjoner. Lederskapet i Arktisk råd rullerer blant de åtte medlemslandene.

Det er ministermøtet som vedtar arbeidsplanene og prosjektene som skal gjennomføres i regi av Arktisk råd. Ministermøtet avholdes annethvert år, og vedtak fattes ved konsensus. Det er i dag 13 observatørland til Arktisk råd.

Som følge av Russlands brutale og folkerettsstridige invasjon av Ukraina i februar 2022 ble all offisiell møtevirksomhet i Arktisk råd satt på pause fra 3. mars i fjor. I juni 2022 ble prosjekter uten russisk deltakelse gjenopptatt.

Les også:

Nøkkelord