Lavere inntekter for Rana Gruber, mens produksjon av jernmalm økte

Rana Gruber produserer og selger jernmalmskonsentrat, hovedsakelig til stålprodusenter og aktører innen kjemisk industri. Bildet viser administrerende direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe. (Foto: Rana Gruber). 

Lavere jernmalmpriser førte til noe lavere inntekter for Rana Gruber i årets tredje kvartal. Gruveselskapet økte imidlertid produksjonen av jernmalm. 

Gruveselskapet Rana Gruber la onsdag fram sine resultater for tredje kvartal i 2021. Selskapet driver utvinning av jernmalm nær Mo i Rana i Nordland. 

Selskapets inntekter faller noe mot i fjor og ender på 263 millioner norske kroner. I samme kvartal i 2020 lå omsetningen på 317 millioner kroner. 

Jernmalmprisene har gått ned fra et ekstraordinært prisnivå på over 200 amerikanske dollar per tonn før sommeren til rundt 120 dollar per tonn ved utgangen av kvartalet. Dette er imidlertid fortsatt historisk høye priser. 

I selskapets pressemelding står det at reduserte markedspriser på jernmalm ble delvis motvirket av økt produksjon og finansielle sikringer.

"Månedene juli til september har vært preget av at jernmalmprisene har utviklet seg nedover fra rekordhøye nivåer i andre kvartal 2021. Dette skiftet ble drevet av strengere stålproduksjonsreguleringer i Kina, som vi kommuniserte i forrige kvartal. De siste månedene har også blitt påvirket av globale makrotrender som energikrisen og globale fraktbegrensninger. Vår unike beliggenhet ved siden av vannkraftkildene rundt Rana gir oss fordelen av grønnere energi enn våre konkurrenter," kommenterer administrerende direktør Gunnar Moe i Rana Gruber i en kvartalsrapport. 

Økt produksjon av jernmalm

Selskapet skriver at det fortsetter en positiv produksjonstrend etter sommeren. Produksjon av jernmalmkonsentrat økte med 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 

Produksjonen av malm gikk noe ned i årets kvartal og underjordisk produksjon var lavere enn den sammenlignbare perioden forrige år, etter et skifte fra ett gruvenivå til et annet, står det i selskapets pressemelding.

For første halvår i 2021 noterte gruveselskapet rekordsterke resultater som følge av fortsatt sterk utvikling i jernmalmprisen i tillegg til god planlegging og gjennomføring av produksjonen, uttalte administrerende direktør Gunnar Moe.

Selskapet opplyser at coronapandemien har hatt begrenset effekt på deres produksjon.

Les også

Nøkkelord