Lanserer plan for å styrke kvensk

Kvensk språk er i en kritisk situasjon, og regjeringen har utarbeidet en plan for å styrke det. 

Kvensk språk er i en kritisk situasjon, og regjeringen har utarbeidet en plan for å styrke det. 

- Kvensk språk er en viktig del av vår felles kulturarv. Språket er i dag i en kritisk situasjon, og språkarbeidet må styrkes. Regjeringens mål er at planen skal legge til rette for at kvensk fortsatt skal være et levende språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. 

Regjeringens plan for å styrke kvensk er laget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.  Planen bygger videre på innsatsen som er lagt ned i det kvenske/norskfinske miljøet i flere år for å bevare og styrke sitt eget språk. For å lykkes med språkstyrking er det viktig med tiltak på flere områder samtidig. 

Planen inneholder blant annet tiltak innenfor barnehage og grunnopplæring, høyere utdanning og forskning, samt språkleire for barne, unge og voksne. Mens noen av tiltakene er nye, er andre videreføring og styrking av tiltak som allerede eksisterer. For å lykkes med en slik styrking er det viktig å utdanne lærere med høye kvalifikasjoner i kvensk. UiT Norges arktiske universitet har fått en ekstrabevilgning  på 750.000 kroner for å utvikle et lærertilbud med praksis og fagdidaktikk i kvensk, bygge nettverk og rekruttere nye studenter. Et annet tiltak er at studenter som tar kvensk som en del av lærerutdanningen fra neste år av vil få ettergitt inntil 50.000 kroner av studielånet, forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. 
Nøkkelord