Nyhetsbrev: Lakseskatt og sikkerhet i nord

Utenriksminister Anniken Huitfeldt på Russlandskonferansen 2022
– Når man ser på alt som har skjedd siden 24. februar, synes det som mye, mye lenger siden, påpeker utenriksminister Anniken Huitfeldt innledningsvis på Russlandskonferansen 2022. (Foto: Therese Leine/NUPI)

Kjære leser; Oppdrettsnæringa protesterer mot grunnrenteskatten, og Arne O. Holm vil ha seg frabedt å bli regnet som en del av hylekoret. Hæren øver i nord, mens utenriksministeren snakker om lavspenning. Flere kommuner tar til orde for å bevare vennskapet med det russiske folket.

Mens oppdrettsnæringa protesterer høylytt mot regjeringens varslede grunnrenteskatt, vil sjefredaktør i High North News ha seg frabedt at nevnte næring tukler med hans kyst-identitet; 

– Oppdrettsnæringa må gjerne kjempe for å beholde mest mulig av sine gigantoverskudd. Men det går ei grense når de tukler med identiteten min. Jeg er en del av kystfolket, men gjør verken opprør eller går i fakkeltog mot økt skatt for deler av næringa, skriver Holm i ukas kommentar. 

Grunnrenteskatten for oppdrettsnæringa får kraftig kritikk av Nordland Høyre. 

Balansegang 

Fredag innleder Hæren øvelsen Arctic Bolt i Troms. Samlet vil rundt 3500 hærsoldater og 200 heimevernssoldater delta. 

Balansegang mellom avskrekking og beroligelse er fremdeles viktig i norsk sikkerhetspolitikk, og lavspenning i nord fortsatt noe å sikte etter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). 

Den kanadiske regjeringen får kritikk for å unnlate å ta fatt i langvarige problemer som påvirker overvåking av Canadas arktiske farvann. 

Klima og fiske 

Russland og Canada slutter seg ikke 2024-forbudet mot tung fyringsolje i Arktis. 

Det får de kritikk for av miljøforkjempere. 

Til tross for at det ble fisket mindre under årets laksefiske i Alaska enn året før, økte fangstverdien betraktelig. 

Vennskapsbyer og polhavstokt 

Debatten om russiske vennskapsbyer fortsetter. 

Et enstemmig kommunestyre i Rana har vedtatt å la vennskapsavtalen med russisk side bli liggende på is, i håp om et varmere samarbeidsklima etter krigen. 

Vardø og Narvik kommune velger å fryse samarbeidet med sine vennskapskommuner, framfor å bryte samarbeidet helt. 

De siste rapportene fra GoNorth polhavstokt handler om forskning i ekstrem kulde og det spennende livet under vann. 

Der har du uka sett fra nord. Da gjenstår det bare å ønske en god helg fra redaksjonen i High North News.

Vennlig hilsen nyhetsredaktør Trine Jonassen

Nøkkelord