Kystruten deles - Hurtigruten fortsetter

Hurtigruten arriving at the port of Svolvær, Lofoten. (Photo: Anke Menge)
Kystruten mellom Bergen og Kirkenes deles mellom to aktører. Hurtigruten får 7 av 11 skip i anbudet, mens Havila skal drifte fire skip. Hurtigruten vil fortsette å seile på dagene de ikke har anbud.


Samferdselsdepartementet har bestemt å dele Kystruten mellom Bergen og Kirkenes mellom to aktører. Hurtigruten får 7 av 11 skip i anbudet, mens rederiet Havila skal drifte fire skip.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreket kystrutens store betydning for folk og næringsliv langs kysten, og pekte på at den rommer  både nostalgi og nasjonalromatikk.

- Denne kombinasjonen av viktig transport av folk og gods - turisme og reiseliv er en god pakke for oss, sa Solvik-Olsen. Han presiserte også at statens rolle som bestiller her gjelder for gods og folk langs kysten, ikke for turismen.


En ny dynamikk

- Det har vært ført lange og gode forhandlinger med anbyderne, sa Solvik-Olsen, og var glad for at Hurtigruten fortsatt skal være med, og at det er spennende med Havila, som med nye skip kan gi bedre dynamikk. Dette vil kunne gi bedre tilbud og bedre opplevelser, mente samferdselsministeren.

Han understreket også viktigheten av stabilitet i tilbudet; at man har en korrespondanse som kommer hver dag, og at det er stilt strenge miljøkrav til skiene som skal trafikkere ruten.

- Det er utfordrende, men håndterbart. Begge tilbyderne kommer med LNG-skip. Fra Havila kommer det fire nye skip, mens de 7 eksisterende skipene fra Hurtigruten skal bygges om til LNG.


Viktig med gode vertskap

Ketil Solvik-Olsen la også til at det er viktig for staten at de 34 havnene er gode vertskap for kystruten. Alle havneeierne vil bli invitert til et fellesmøte med departementet, der de vil få vite hva som trenges og forventes.

- Det er et viktig samarbeid, og det er viktig å få avklart alt på forhånd. 

- Hurtigruten skal seile fra Bergen mot Kirkenes hver dag – også de dagene vi ikke har fått anbud, kommenterer konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.


- Strukket oss langt

- Vi i Hurtigruten er glade for å skulle levere tjenester til kysten, slik vi har gjort i 125 år. Vi har strukket oss langt i forhandlingene for å få til en avtale med staten, sier Skjeldam.

– Det har vært tøffe forhandlinger, som har har pågått siden januar, og Samferdselsdepartementet har presset oss. Pris har trumfet mye. De fleste konkurrentene trakk seg før forhandlingene engang startet, fordi de ikke så Kystruten som lønnsom. Prisen, nye krav og oppdelingen av anbudet, vil få konsekvenser for driften vår. Nå skal vi bruke tid på å vurdere hva det vil innebære, sier Skjeldam.


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).
Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. (Foto: Ørjan Bertelsen).
Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. (Foto: Ørjan Bertelsen).

Nøkkelord