Kvotemeldinga vedtatt i Stortinget: - Knapt flertall

Til venstre, Terje Aasland (Ap) og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) under torsdagens debatt i Stortinget om kvotemeldinga. Foto: Skjermbilde fra Stortingets nett-TV. 

Torsdag ble stortingsmeldinga om kvotesystemet vedtatt i Stortinget. - Det mest kritikkverdige ved prosessen er at Stortinget ikke har fått skikkelig anledning til å sette seg inn i konklusjonene fra Riksrevisjonen, sa Une Bastholm, partileder i Miljøpartiet De Grønne, under debatten i Stortinget.

Torsdag ble stortingsmeldinga om kvotesystemet behandlet i Stortinget. 

Regjeringspartiene og Frp sikret flertall for at den ble vedtatt. 

De andre opposisjonspartiene foreslo å sende meldinga tilbake til regjeringen i etterkant av funnene i Riksrevisjonens rapport. 

I forrige uke la Riksrevisjonen fram sin undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket. Riksrevisjonen konkluderer at deler av fiskeripolitikken har gått i en annen retning enn det Stortinget har vedtatt i sine mål. Konsekvensene av endringene som er gjennomført i kvotesystemet har blant annet vært negative for mange kystsamfunn. Sterk kritikk rettes mot Nærings- og fiskeridepartementet ettersom flere av endringene i kvotesystemet ikke er tilstrekkelig konsekvensutredet. 

- Det mest kritikkverdige ved prosessen er at Stortinget ikke har fått skikkelig anledning til å sette seg inn i konklusjonene fra Riksrevisjonen. Etter at Riksrevisjonens rapport ble lagt fram 28. april fikk komiteen to dager til å gå gjennom en rapport som Riksrevisjonen har brukt et og et halvt år på. Et sånt hastverk er helt unødvendig. For meg er det helt uforsvarlig og uforståelig, sa Une Bastholm, partileder i Miljøpartiet De Grønne, under debatten i Stortinget. 

Regjeringspartiene og Frp mente at det var riktig å behandle stortingsmeldinga nå, blant annet for å sikre forutsigbarhet for fiskerinæringa. 

- Det er viktig med en avklaring for å gi fiskerinæringa forutsigbarhet framover og stabilitet i å utvikle næringa i riktig retning, sa Bengt Rune Strifeldt (Frp), under debatten.

Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet, mener at behandlingen av kvotemeldinga nå bidrar til det motsatte av forutsigbarhet. 

- Når de partiene, som tidligere i dag har sagt at det er viktig å ha forutsigbarhet for fiskerinæringa, har det så travelt med å få vedtatt dette før vi får behandlet Riksrevisjonens rapport, så er det det motsatte av forutsigbarhet man bidrar til. Det gjør selvfølgelig at når kontrollkomiteen skal gå gjennom Riksrevisjonens rapport i høst, og man skriver merknader, innstilling og får en debatt, så vil det bli en ny runde rundt kvotepolitikken i Norge og hvordan vi skal organisere fiskeripolitikken. Det vil komme med full kraft inn i stortingsvalget i 2021, sa han i Stortinget. 

Also read

Et knapt flertall

Terje Aasland (Ap) påpekte at høyrepartiene med et knapt flertall tvinger igjennom kvotemeldinga. 

- De gjør det mot kystens vilje, de gjør det mot store deler av næringa sin vilje og de gjør det med en Riksrevisjons rapport hengende over hodet, sa han.  

- Det er verdt å minne om hva Riksrevisjonen faktisk har sagt. De tar i bruk det nest høyeste nivået i kritikk av regjeringen sin politikk og konkluderer med at fiskeripolitikken har ført til økt lønnsomhet for stadig færre og har vært negativ for kystsamfunn. Likevel velger man altså med knappest mulig flertall å kjøre igjennom en politikk som har enorm betydning for nettopp kystsamfunnene, sa Audun Lysbakken, partileder i SV. 

Arne Pedersen, styreleder i Norges Kystfiskarlag, hevdet overfor High North News at kvotemeldinga fortsetter en konsentrasjon av fangstrettigheter på færre fartøy og at det går utover norsk landbasert fiskeindustri.

Han mener også at kvotemeldinga ikke bidrar til forutsigbarhet for næringen. 

- Dagens regelverk kjenner alle og er det mest sikre man vet om i dag.

- Man klarer ikke å samle bred enighet i Stortinget for en langsiktig fiskeripolitikk, dermed kan dette bli brått endret ved stortingsvalget neste høst. Det er også en side ved dette. Kvotemeldinga skulle samle bredest mulig flertall på Stortinget, men det har den ikke. Den har knappest mulig flertall. Bare det i seg selv burde vært nok til å ikke la den gå gjennom, sier Pedersen. 

Et samlet Storting sier imidlertid nei til statlig kvotebank og forlenging av strukturkvoter, to av de mest omdiskuterte forslagene som opprinnelig var foreslått i stortingsmeldinga.

- Vi har lyttet til næringen, og har blitt enige om at det ikke blir noe statlig kvotebeholdning eller forlenging av strukturkvoter, fortalte fiskeripolitisk talsperson i Høyre, Tom-Christer Nilsen, i en pressemelding.  

Ap, Sp, SV og Rødt støttet forslaget lagt fram av regjeringspartiene torsdag om å konsekvensutrede tiltak som gjøres i fiskerinæringa, skriver NRK.

Under debatten i Stortinget understreket fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at forholdene som Riksrevisjonens rapport peker på skal tas hensyn til i nye politiske vedtak. 

Also read

Nøkkelord