Kvalsund-ordfører om Nussir-ja: - Veldig fornøyd

Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund kommune (Foto: Kvalsund kommune)
Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund kommune (Foto: Kvalsund kommune)

Nyheten om at regjeringen gir Nussir tommel opp for gruvedrift mottas med glede av Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm (Ap). Går det som han håper vil mineralutvinningen gi store ringvirkninger og en rekke nye arbeidsplasser til finnmarkskommuen.

Telefonen til ordføreren har knapt vært stille på formiddagen i dag, etter at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) offentligjorde at de nå har gitt Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber.

Gruveprosjektet, som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener vil styrke næringsgrunnlaget i nord, er omstridt.

Miljøorganisasjonene raser, og sametingspresident Aili Keskitalo har allerede uttalt at vedtaket fra NFD vil bli påklaget så snart som mulig.

- Viktig å følge opp

Når HNN spør Kvalsund-ordføreren hva han tenker om nyheten, som også nådde han først på morgenkvisten i dag, sier han:

- Først og fremst kjenner jeg på en lettelse, og ikke minst en glede – selvfølgelig. Men dette er også noe som det i kommunen er knyttet sterke følelser til, så man kjenner også på en viss følelse av "andakt".

- Men vi er veldig fornøyd med å nå ha fått denne beslutningen, og politisk er det også viktig at vi følger opp dette vedtaket, legger Wikstrøm til.

150 nye arbeidsplasser

Anslag som har blitt gjort tidligere viser at en gruvedrift i regi av Nussir kan gi kommunen rundt 150 nye arbeidsplasser.

- I tillegg vil det jo være behov for mange støtte og servicefunksjoner rundt. Den store jobben nå handler om hvordan vi kan skape størst mulig ringvirkninger.

Ordføreren forteller at kommunen han leder lenge har hatt en strategi for hvordan de best mulig kunne legge til rette, dersom Nussir skulle få tommelen opp fra departementet. Det betyr at det også fremover vil jobbes med alt fra etablering av en ny skole og en ny barnehage, i tillegg til regulering av anslagsvis 40 nye boligtomter.

- Vil stille strenge krav

- Nå må dette arbeidet intensiveres. Vi kommer også til å stille strenge krav til «samfunnskontrakten» til Nussir, sier Wikstrøm og legger til at det – for eksempel – kan bety at kommunen vil stille krav til Nussir om at det etableres et hovedkontor, nettopp i Kvalsund.

- Hvordan er tilbakemeldingene fra andre i Kvalsund som du har møtt så langt i dag. Hva mener de om dagens nyhet?

- Jeg skal ikke legge skjul på at det er et delt syn på dette, men flertallet er positive til dette. Både blant innbyggerne, og politisk. Men mange er nå opptatt av hvilke krav som vil stilles til Nussir, sier ordføreren. 

Nøkkelord