Kvæfjord tilbake på Robek-lista

Kvæfjord kommune har nok en gang havnet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets svarteliste, Robek.


Kvæfjord kommune har nok en gang havnet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets svarteliste, Robek.

Det skriver Kommunal Rapport.

Kvæfjord, som i fjor lå på 111.plass på fagbladets Kommunebarometer, har i år stupt ned til 242. plass.

Kvæfjord har stått oppført på Robek-lista tidligere, og det har gått ti år siden sist. Årsaken til at kommunen igjen har havnet på lista er den ikke har klart å dekke inn underskuddet fra 2012, på 3,5 millioner kroner, innen fristen. Med det går til sammen fem kommuner i Troms kommunereformen i møte som svartelistet, skriver Harstad Tidende i dag. De andre kommunene er Torsken, Lenvik, Storfjord og Nordreisa.

I følge kommuneloven skal en kommune meldes inn i Robek (Register om betinget kontroll og godkjenning) dersom den ikke følger vedtatt plan for inndekning av økonomisk underskudd. Kommunene kan bruke inntil to år på dekke inn et underskudd uten å bli oppført i Robek.

Tags