KV Svalbard seilte til Nordpolen: – En stor dag for Norge

Skipssjef Geir-Martin Leinebø og toktsleder Caatex Dr. Hanne Sagen fotografert på Nordpolen onsdag ettermiddag. Foto: Forsvaret
Et internasjonalt forskningstokt nådde onsdag Nordpolen med Kystvaktens isbryter KV Svalbard. Det er en styrke for oss at vi kan støtte polarforskningen, sier Sjøforsvaret.

Klokken 09:32 onsdag formiddag ble det skrevet historie i det norske Sjøforsvaret. KV Svalbard, som for tiden er på tokt sammen med en rekke norske og internasjonale klimaforskere i Polhavet, nådde den geografiske nordpolen – jordens nordligste punkt.

Skipet vil ligge i fire timer på Nordpolen før toktet setter kurs sørover igjen. Formålet med toktet er å kartlegge miljøutvikling i Polhavet, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland.

– En rekke forskere fra norske og internasjonale forskningsmiljøer er om bord. Vi har sjekket opp og kan ikke se at noen andre norske fartøyer har vært på polpunktet tidligere. Dette er derfor en stor dag for Norge, sier Herland.

Polhavet

Polhavet er havet rundt Nordpolen, begrenset av Nord-Amerikas, Grønlands, Europas og Asias nordkyster, samt Svalbard og Novaja Semlja nord for Russland.  

Selve Polhavet er 7,26 millioner kvadratkilometer stort.

Den første som påviste store dybder i Polhavet var Fridtjof Nansen, som under isdriften med Fram i 1893–1896 målte dyp ned til 3850 meter.

Senere har amerikanske og sovjetiske polstasjoner på drivende isøyer og isflak, sovjetiske og amerikanske atomubåter og arktiske, flybårne ekspedisjoner utført et omfattende oseanografisk arbeid.

Kilde: Store norske leksikon

Venter spent på første kontakt

Verken Sjøforsvaret eller Nansen-senteret i Bergen, som koordinerer forskningstoktet, hadde onsdag ettermiddag fått snakket med skipssjefen eller andre om bord på KV Svalbard på grunn av dårlige sambandsforhold.

Alle venter nå spent på de første rapportene om hvordan situasjonen er på Nordpolen.

– Det at Kystvakten nå har seilt til Nordpolen – hva forteller det?

– Dette sier noe om Kystvaktens kapasiteter, at vi har ressurser som kan operere over hele spekteret og i flere farvann. Det at vi kan bidra til å støtte polarforskningen er en styrke for oss, sier Herland.

Det er 18 forskere fra ni ulike institusjoner om bord på KV Svalbard nå. Forskerne skal samarbeide om å samle inn miljødata om atmosfæren, havisen, og havet under isen i Arktis.

KV Svalbard ble bygget i 2002 og er det eneste av Sjøforsvarets fartøy som har isbryterkapasitet. Fartøyet er spesialbygget for operasjoner i arktiske farvann.

Med isforsterket skrog, dieselelektrisk framdrifsmaskineri og avisingssystem kan KV Svalbard bryte en meter fast is, eller over fire meter oppsprukket is.

Nestkommanderende på KV Svalbard, Anders Krakstad, går her på ski over Nordpolen. Foto: Forsvaret

Samarbeid med USA

Målingene foretas med direkte målinger fra skipet, droner, avanserte drivende bøyesystemer og kilometerlange vertikale oseanografiske rigger som skal stå ute det neste året, heter det i en artikkel på Nansen-senteret sine nettsider.

Forsker Stein Sandven forklarer at toktet er et samarbeid med amerikanske forskere, og det har som hensikt å måle temperaturendringer i Polhavet.

– Vi senker ned dypvannsbøyer på rundt 4000 meter. Disse er utstyrte med sensorer som sender målinger over hele Arktis og over til det kanadiske bassenget, der amerikanske forskere skal sette ned tilsvarende utstyr.

– Hva betyr det at man nå har seilt til Nordpolen?

– Det forteller at isen er blitt tynnere og at det er større sjanse for isgående fartøyer å gå i hele Arktis, ikke bare til polpunktet. KV Svalbard er en av mange ekspedisjoner, og det at man nå har seilt til selve polpunktet er nok mer symbolsk enn det er en vanskelig manøver, sier Sandven.

Her er KV Svalbard fotografert på Svalbard tidligere i år. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Forsvaret

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: