Kutter støtte til oljeforskning

Fra neste år vil ikke OED bevilge mer penger til forskning på samfunnets ringvirkninger av oljeindustrien.

Fra neste år vil ikke OED bevilge mer penger til forskning på samfunnets ringvirkninger av oljeindustrien, skriver Teknisk Ukeblad. 

Departementet har gitt Forskningsrådet beskjed om at den årlige bevilgningen til Petrosam 2 på 10 millioner kroner vil bli kuttet fra 2016. De prosjektene som allerede er iverksatt, vil derimot bli fullført.
- Det er riktig at vi har fått signaler om kutt, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, til Teknisk Ukeblad.
- Det ble behandlet på et styremøte for Petrosam 2. Hvis det virkelig blir kutt i neste års budsjett, er det svært uheldig. Programmet støtter blant annet forskning på lønnsomhet i petroleumsindustrien og ringvirkninger for norsk økonomi.