Kutt som rammer de svakeste

Jørn Helge Sørensen og Siv Bremnes er bekymret for framtiden til flere kurstilbud i Nord-Norge. Foto: Linda Storholm
Regjeringen foreslår millionkutt i voksenopplæringsmidlene i neste års statsbudsjett. Dette vil spesielt ramme utsatte grupper og distriktene.
Regjeringen foreslår millionkutt i voksenopplæringsmidlene i neste års statsbudsjett. Dette vil spesielt ramme utsatte grupper og distriktene.  

I forslaget til statsbudsjett er det kuttet 40 millioner i VO-midler neste år. Det utgjør 18 prosent, eller 20 om man tar med normal prisstigning.

- Dette er dramatiske kutt, og får store konsekvenser for frivillige organisasjoners tilbud i hele landet, sier generalsekretær Gro Holstad i Voksenopplæringsforbundet. Forbundet selv er også hardt rammet, det er foreslått å kutte deres bevilgning til det halve. 

Med utgangspunkt i de rapporterte tallene fra 2013 vil det foreslåtte kuttet innebære 4,3 millioner kroner mindre til voksenopplæringsmidler i Nord-Norge neste år. 

VO-midler kan gis til alle over 14 år, og er en viktig del av finansieringen i mange frivillige organisasjoner såvel som formelle opplæringstilbud. I Nord-Norge var det ifjor hele 54.721 personer som deltok på et kurs som mottok voksenopplæringsmidler. 

Dramatisk for distriktene 

Dersom regjeringens forslag til statsbudsjett går gjennom risikerer mange av dagens kurstilbud å bli utryddet. Voksenopplæringsforbundet henviser til en forskningsrapport gjort av Oxford Research på oppdrag fra Kunnkapsdepartementet, hvor det framgår at 35 prosent av kursvirksomheten i frivillige organisasjoner vil forsvinne uten voksenopplæringstilskuddet. De mest dramatiske konsekvensene vil komme hos lokale kursarrangører ute i distriktene, hvor tilskuddet er av stor betydning for å kunne gjennomføre kurs.

Minimale ressurser

I Nordland er det Folkeuniversitetet som har flest kurstimer. Flest kurs er det studieforbundet for de funksjonshemmedes organisasjoner, Funkis, som arrangerer. 

- Dette er et studieforbund som drives uten godtgjøring, administrasjonen av det går på omgang i organisasjonene. Det er rett og slett kjøkkenbenkdrevet med allerede minimale ressurser, og nå skal de miste enda mer, sier daglig leder Jørn Helge Sørensen i Voksenopplæringsforbundet Nordland.  

Daglig leder i Blindeforbundet i Nordland, Siv Bremnes, forteller at det i hovedsak er to typer kurs som rammes, medarbeideropplæring og aktivitetskurs. Å kurse de tillitsvalgte i å drive organisasjonene er viktig, men hun syns det er enda verre at medlemsaktivitetene rammes: 

- Vi arrangerer mestringskurs, for personer som for eksempel har mistet synet, eller fått diabetes. Mange funksjonshemminger og ulike sykdommer fører til at dem som rammes blir isolerte. Kurset kan være så enkelt som en sosial arena, eller at synshemmede får øvd opp mobiliteten sin, sier hun. 

Rammer mange barn

Tilbudene som gis gjennom funksjonshemmedes egne organisasjoner er tilbud som ikke gis gjennom det offentlige. 

- Tilbudene fra det offentlige holder ikke, sier Bremnes. Hun mener Norge burde ha råd til å finansiere opplæring på denne måten, og tror ikke politikerne egentlig skjønner hva de gjør. Flere kurs bidrar til at funksjonshemmede klarer seg uten så mye hjelp fra andre. 

- Og selv om det heter voksenopplæringsmidler er dette noe som også rammer barn. I Blindeforbundet har vi for eksempel kurs for foreldre til synshemmede barn, og kurs for synshemmede foreldre, sier hun. 

Hever kompetansen

I Voksenopplæringsforbundet Finnmark er det Samisk studieforbund som er det største studieforbundet. 
 
- Finnmark er et fylke som tradisjonelt har hatt lav utdanning, opplæringstilbudene som studieforbundene står bak er viktig for å heve kompetansen, sier daglig leder Bjørn Abrahamsen i Voksenopplæringsforbundet Finnmark.

Han etterlyser en reell begrunnelse for å kutte i et slikt tilbud.  

- I det ene øyeblikket sier statsministeren at frivillighet er grunnsteinen i samfunnet vårt, i neste øyeblikk kommer dette, sier han og kaller forslaget unorsk. Han tror flere organisasjoner vil måtte legge ned driften dersom forslaget går gjennom. 

Uten voksenopplæringsmidler vil det koste mye mer å delta på kurs. Et kutt vil gi store konsekvenser for opplæringstilbudet til utsatte grupper og folk som bor i distriktene. 

- Dette vil ramme de svakeste, for eksempel dem med lav utdanning og funksjonshemmede, de som trenger tilrettelagt opplæring, sier Jørn Helge Sørensen.

Voksenopplæring

Voksenopplæring er opplæring for voksne (personer over 14 år) som drives ved siden av opplæring i det regulære utdanningssystemet med sikte på å innfri behov når det gjelder personlig utvikling, kvalifisering for arbeidslivet eller videre skolegang.

Voksenopplæringsforbundet har 15 godkjente studieforbund som medlemmer, blant disse er AOF, Musikkens studieforbund, Funkis, Folkeuniversitetet og studieforbundet Natur og miljø. 

Studieforbundene organiserer tilsammen 487 medlemsorganisasjoner. For å få voksenopplæringsmidler må hver organisasjon søke- og rapportere til det studieforbundet de er tilknyttet. 


Lov om voksenopplæring har som formål å fremme livslang læring gjennom å tilrettelegge for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og på den måten fremme hver enkelts utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet. 


Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.


 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: