Kunnskap avgjør slaget om havet

Kunnskap og gode planer må være Norges beste verktøy for å unngå konflikt om ressursene i nord, mener forskningsdirektør.
Mens fisken i alle år har vært den viktigste ressursen i Barentshavet, har petroleum, oppdrett, skipsleder, fornybar energi, mineraler i havbunnen og bioprospektering kommet med som mulige nye konfliktområder, melder Aftenposten.

- Slaget om havet vil avgjøres av kunnskap både om ressursene og om hvordan man fordeler dem rett. Nye forvaltningsplaner for de norske havområdene viser vei for en fremtidsrettet og løsningsorientert forvaltning med kunnskap som fundament, sier forskningsdirektør Erlend Moksness ved Havforskningsinstituttet til avisen. 

Forskningsrådet har i løpet av de ti siste årene bevilget over en milliard kroner til mer enn 300 prosjekter under paraplyen «Havet og kysten». I dag skal noen av de viktigste resultatene offentliggjøres, og Erlend Moksness vil