Kulturhusene lever i moms-spenning

I Bodø har Stormen Kulturhus bidratt til at innbyggerne ikke lenger snakker ned egen by. (Foto: Arne O. Holm)
I kulturhusene på Sortland, i Lofoten og i Bodø er det flere spørsmål enn svar om dagen. For kanskje kommer det ei kjemperegning fra Skatteetaten.

I kulturhusene på Sortland, i Lofoten og i Bodø er det flere spørsmål enn svar om dagen. For kanskje kommer det ei kjemperegning fra Skatteetaten.

Flere spekulerer i om landets ferske kulturhus får en mva-regning slik kulturhusene i Stavanger og Kristiansand har fått. De nybygde kulturhusene som har valgt å drifte etter den såkalte kompensasjonsmodellen risikerer nemlig å måtte betale tilbake mva fordi virksomheten oppfattes å drive i konkurranse med private aktører.

Det er utfordrende å tolke reglene, og i Skatt Vest og Skatt Sør vises det til et ESA-vedtak fra 2007 om at kommuner ikke kan få mva-kompensasjon for næringsvirksomhet som drives i konkurranse med private aktører. De to skatteregionene har derfor varslet mva-regning på ca 250 millioner kroner til hver av kulturhusene i Stavanger og Kristiansand, som igjen har protestert fordi de hele tiden har handlet i tråd med de opplysningene de har fått, for å unngå at dette oppsto.

Usikkerheten rundt tolkningen har tatt saken til høyeste nivå, og nå ser finans- og kulturdepartementene på saken.

 

Engstelige i Lofoten

I Lofoten kulturhus, som åpnet i 2009, har de vært engstelige for om de rammes av regeltolkningen. Et av spørsmålene var om de drifter etter kompensasjonsmodell eller den såkalte utleiemodellen.

- De to driftsmodellene er så nært hverandre i hverdagen at det er vanskelig å se forskjellen, sier kulturhusleder Eva-Mette Lundahl. For å være på den sikre siden har en revisor sett på tallene.

- Det ser ut som om vi går klar, sier Lundahl.

Kulturfabrikken på Sortland har også blitt nevnt som et prosjekt som kanskje kan rammes av tolkningen, men assisterende direktør Mona Dahl forteller at de forholder seg rolig inntil det kommer et svar med to streker under.

- Vi har forholdt oss til den orienteringen vi fikk i byggeprosessen, at mindre enn fem prosent av aktiviteten kan være kommersiell for å falle inn under ordningen, sier Dahl.

Aktiviteten i kulturfabrikken er nylig gjennomgått, og holder seg godt under fem-prosenten. Dahl er ikke bekymret for at den kan komme en mva-regning fra Skatteetaten.

I Tromsø har kulturhuset siden 2010 vært drevet etter utleiemodellen.   

 

Hvem valgte rett?

Stormen kulturhus i Bodø åpnet i november, og her har mva-frykten spredt seg ut av kulturhuset og inn i bystyret. Når bystyret trer sammen i morgen er det mange spørsmål å stille, men få svar.

Det er blant annet stilt spørsmål om valget av driftsmodell for kulturhuset. For selv om bystyret vedtok å drifte etter utleiemodellen på bakgrunn av en anbefaling fra advokat Finn Lervik, valgte styret i Bodø Kulturhus KF å drifte etter kompensasjonsmodellen, basert på en rapport fra Ernst & Young. Styringsgruppen for Stormen Kulturhus og formannskapet ble orientert om valget, men det ble ikke gjort et politisk vedtak i saken.

Utleiemodellen ble anbefalt på grunn av usikkerheten rundt reglene for kompensasjonsmodellen, mens det økonomisk er til fordel for kommunen om kompensasjonsmodellen kan gjennomføres.


Krever svar 

Rødt-representant Svein Olsen har i AN krevd en forklaring fra styreleder Morten Jakhelln i Bodø Kulturhus under morgendagens bystyremøte.

For hadde egentlig styret rett til å velge en annen driftsmodell enn den som ble vedtatt i bystyret?

Rådmann Rolf Kåre Jensen sier dette er noe man må se på, på prinsipielt grunnlag.

-  Hvis det er grunnlag for å skjerpe reglene for de kommunale foretakene må vi ta det, sier rådmannen. Men i akkurat mva-saken er de fleste spørsmålene helt åpne.

- Man kan jo også snu saken på hodet, og tenke seg at det blir en løsning på kompensasjonsordningen, slik at kulturhusene slipper å betale tilbake. Hvem er det da som skal rises eller roses for sitt valg, spør han retorisk.

Hvem som til slutt står igjen og kan le sist og best er for øyeblikket alt annet enn opplagt: 
- Kulturhusets styre som gikk for den økonomisk risikable, men billigste løsningen? Eller bystyret, som gikk for den trygge, men litt dyrere løsningen?Irriterer seg over sammenlikningen

Dersom saken ender med den tolkningen som er gjort i Skatt Vest og Skatt Sør kan altså Bodø kommune få en real mva-smell, men rådmannen er opptatt av å skille mellom Stormen, og de to kulturbyggene i sør. Han irriterer seg over at det trekkes paralleller mellom Stavanger, Kristiansand og Bod.

- Dette er ikke parallelle saker. Situasjonen i Bodø er en helt annen enn i de to byene, sier han. For eksempel søkte man i Stavanger om 100 prosent mva-kompensasjon gjennom ordningen, og fikk det. I Bodø er det tatt hensyn til at deler av virksomheten er i konkurranse med private aktører, og det er derfor ikke søkt 100 prosent mva-kompensasjon.

- Nå er det ikke avgjort ennå om vi får 70 eller 90 prosent kompensasjon, men vi er i dialog med skattemyndighetene om både det, og resten av dette spørsmålet, sier Jensen. 


Is i magen

I tillegg til arbeidet som nå gjøres lokalt, samarbeider Bodø, Stavanger, Kristiansand, Norsk Kulturhusnettverk og KS i dialogen med finansdepartementet. Det overordnede målet er å finne en løsning på hele saken, slik at man fjerner usikkerheten som nå henger over flere kulturhus, samt gjør det forutsigbart for nye kulturbygg. 

Hvor stor en potensiell mva-regning Stormen kan få vil ikke rådmannen ut med, men sier han har gjort noen anslag på både best og worst case. 

- Jeg vil ikke ut med noe tall, men vi er langt unna de beløpene Stavanger og Kristiansand er forespeilet, vi er på tosifret antall millioner, men samtidig langt unna tresifret, sier han. 

Mens kulturhuset i Stavanger har hatt drift i flere år, og nå blir etterregnet bakover, er situasjonen helt annerledes for Stormen, som åpnet i november 2014.  

- Skulle det ende slik at man enes om den løsningen Skatt Vest har landet på, blir worst case for Bodø at vi mister noen inntekter vi hadde regnet med, og det kan gi oss noen framtidige utfordringer. 

Foreløpig har rådmannen is i magen, og holder dialogen åpen med alle parter. 

- Også er det ingen skam å snu, og velge en annen driftsmodell dersom det blir den beste løsningen, sier Jensen.

Tags