Kullstopp på Svalbard blir mye dyrere enn antatt

Cleaning up after coalmining operations in Svea and Lunckefjell on Svalbard will be far more expensive than previously assumed, Minister of Trade, Industry and Fish, Monica Mæland (right), writes in a letter to Stortinget. (Photo: Trond Viken/NFD)
Oppryddingen etter kulldriften på Svalbard ser ut til å bli betydelig høyere enn hva man hittil har antatt. Det skriver næringsministeren i et brev til Stortinget.

 

Oppryddingen etter kulldriften på Svalbard ser ut til å bli betydelig høyere enn hva man hittil har antatt. Det skriver næringsministeren i et brev til Stortinget.

I brevet til Stortinget, som High North News har lest, skriver Næringsminister Monica Mæland: "Jeg vil med dette orientere komiteen om at departementet i denne dialogen (med Store Norske, red. anm.) nylig har fått ny informasjon fra selskapet som indikerer at kostnadene knyttet til opprydding i Svea og Lunckefjell vil kunne bli betydelig høyere enn det som fremgår av budsjettproposisjonen".


Betydelig usikkerhet

I forslaget til statsbudsjett for 2018, der regjeringen går inn for avslutning av driften i de to kullgruvene, var det avsatt 141 millioner kroner til opprydding etter kullvirksomheten.

Videre anslag var 83 millioner i 2019 og 87 millioner i 2020. Oppryddingen var tenkt å skulle pågå i tre til fire år.

Mæland viser til at det var "betydelig usikkerhet" knyttet til de tidligere anslagene, og at anslagene i budsjettforslaget bygger på en rapport Store Norske Spitsbergen Kulkompani har fått fra et eksternt konsulentselskap, samt vurderinger fra styret i SNSK fra juni 2017.


Unikt prosjekt

Administrerende direktør i SNSK, Wenche Ravlo, understreker overfor HNN at hele oppryddingsaksjonen etter kulldriften er et unikt og veldig uforutsigbart prosjekt. 

- Det er jo aldri noen som har demobilisert et helt samfunn i Arktis på denne måten tidligere, og vi har heller ikke oversikt over hvilke krav miljømyndighetene vil stille for oppryddingen. Husk at alt skal saneres, og vi har vær- og sesongsvingninger å ta hensyn til. Egentlig faktorer som ingen kan beregne eller forutse.

Lengre tid

Ravlo vil ikke opplyse noe om hvilke nye tall som foreligger nå, men bekrefter næringsministerens begrep "betydelige beløp". 
- Det er så mange usikkerhetsfaktorer her ennå, at det er nesten umulig å si noe helt konkret. Det dreier seg ikke minst om rammebetingelser som vi slett ikke har ennå, da kan vi vanskelig være sikker på kostnadene, sier Wenche Ravlo. 

Hun tror også at oppryddingen vil ta noe lengre tid enn opprinnelig anslått. 

- Vi siktet vel mot en treårs-periode, men det kan nok se ut til at det blir nærmere fire. Uansett, dette er noe vi har jobbet intens med siden statsbudsjettet ble presentert, og det vil vi fortsette med. Men det er viktig å understreke at det alltid vil være stor usikkerhet knyttet til tallene - det er mange forhold vi rett og slett ikke rår over, avslutter SNSK-direktøren.


 

Nøkkelord