Kulldrift i Svea fortsatt en mulighet

State Secretary Daniel Bjarmann-Simonsen of the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries gives the go-ahead for SNSK to sell new coal from the Svea mine on Svalbard as a part of the liquidation and cleanup process. – Our task is to make this a cost-efficient process, Simonsen says. (Photo Svea: Bjørtvedt/Wikimedia Commons, Simonsen: Arne F. Finne)
- Hvis uttak og salg av kull fra Svea kan bidra til kostnadseffektiv opprydding, så er det noe vi vil vurdere, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i NFD.

Read Article in English

- Hvis uttak og salg av kull fra Svea kan bidra til kostnadseffektiv opprydding, så er det noe vi vil vurdere.

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet slipper katta ut av sekken: Hvis det kan selges tilgjengelig kull fra Sveagruva, uten at det forsinker ryddeprosessen, og det kan bidra til å finansiere selve oppryddingen, så vil regjeringen kunne gi klarsignal for det.


De økonomiske argumentene 

Dermed åpner regjeringen for at gruva de satte en stopper for, av økonomiske grunner, for bare et års tid siden kan bli åpnet igjen av økonomiske grunner, fordi den skal avvikles.

- Det vi (departementet – red. anm.) har i oppdrag fra Stortinget er jo å rydde opp etter gruvedriften til en lavest mulig pris, eller en mest mulig kostnadseffektiv opprydding. Hvis det å ta ut kull fra Svea kan bidra til det, så er det noe som må vurderes, sier Bjarmann-Simonsen til High North News.


Salg kan finansiere rydding

Administrerende direktør ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK), Jan Morten Ertsaas, har tidligere gitt uttrykk for at uttak av forholdsvis lett tilgjengelig kull fra Svea kan bidra til å finansiere oppryddingen etter gruvedriften

Prisene på kull har steget kraftig siden beslutningen om å stenge Svea og Lunckefjell ble tatt, med bakgrunn i økonomiske argumenter – gruvedriften var ikke lønnsom. Gruvene skal stenges, og det skal ryddes opp etter mange års drift. 


Fellesskapet betaler uansett

Uten klarsignal fra eieren, som er Nærings- og fiskeridepartementet, har det vært vanskelig for SNSK å kunne bringe uttak og salg av kull inn i det totale regnestykket for oppryddingen, men Daniel Bjarmann-Simonsen bidrar nå til å fjerne denne tvilen.

- Dette (oppryddingen etter kulldriften – red. anm.) er en kostnad som vi må ta uansett – om vi hadde fortsatt driften i 10 – 15 år fremover hadde vi likevel måttet da denne oppryddingskostnaden.

Om beløpet for dette blir slik eller slik, så er det likevel unektelig noe fellesskapet må betale for. Og da er det klart, at hvis man kan få den kostnaden ned, enten det er ved å selge kull, eller andre faktorer med tanke på opprydding, så vil vi hele tiden forsøke å optimalisere løsningene – for å holde kostnadene nede.

Det er jo fellesskapet som betaler.


Komplisert arbeid over flere faser

- Med andre ord har SNSK lov til å utrede dette, salg av kull fra Svea, som en del av oppryddingspakken?

- Ja, det har de, det har de fått og det kan de. Så skal vi ha en ekstern kvalitetssikring av de planene Store Norske leverer, og så skal vi komme med vår tilråding.  "Avslutningsplanen" som den kalles, vil etter all sannsynlighet komme i flere omganger, og dette er et element i den, forteller Bjarmann-Simonsen.

- Noe kommer til høsten, vi ser på ulike måter å løse det på, også det å dele arbeidet inn i faser, så noe kommer nok utpå neste høst også. Det er jo veldig komplisert dette, stort og komplekst og det har ikke vært gjort før. Vi må bruke tiden vi trenger, og bruke den godt, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen.
Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: