Kronikk: Når justisministeren overtar utenrikspolitikken

Storskog er den eneste landbaserte grenseovergangen mellom Norge og Russland. Forholdet til Russland oppleves ulikt fra Finnmark til Oslo, skriver Hedda Langemyr. (Foto: Arne O. Holm)
- Frykten for Russland i det sentrale politiske miljøet innerst i Oslofjorden fremmer ikke samarbeidet med en komplisert nabo, skriver Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger kommune, i denne kronikken.


I Europa settes det opp nye høye gjerder for å beskytte oss mot innvandrere og flyktninger. Vi opplevde høsten 2015 at det kom ca 5500 migranter og flyktninger over den norsk- russiske grensen på Storskog. Det var en situasjon Norge var totalt uforberedt på. Det lokale politi, helsevesenet, frivillige og Sør-Varanger kommune tok det nasjonale ansvaret.

Det er ikke en ny situasjon at det kom flyktninger til det norske grenseområdet i nordøst. Det skjedde både i 1918 som en konsekvens av den russiske revolusjonen i 1917, og da Sovjetunionen angrep Finland vinteren 1939.

Norges bilaterale forhold til Russland i grenseområdet har siden grenseavtalen ble undertegnet i 1826 vært preget av godt naboskap. Selv under den kalde krigen klarte Norge å få til energisamarbeid med russerne langs Pasvikelva. Partisjef Krutschov var selv og åpnet det første norskbygde kraftverket i Boris Gleb i 1962.

Barentssamarbeidet er det viktigste norske utenrikspolitiske initiativet som er tatt etter krigen ved siden av vårt NATO medlemskap fra 1948. Barentssamarbeidet har sikret et omfattende og stabiliserende kontakt over grensen til Russland. Næringslivet i Kirkenes har, og ønsker et tett næringssamarbeid med Russland. Norge må fortsette denne politikken, og ikke bruke det som skjedde på grensa høsten 2015 som påskudd for å sette opp nye høye symbolgjerder på grensa. Fredsnasjonen Norge må ikke tillate at justispolitiske hensyn overstyrer våre utenrikspolitiske interesser.

Frykten for Russland i det sentrale politiske miljøet innerst i Oslofjorden fremmer ikke samarbeidet med en komplisert nabo. Det nye gjerdet på Storskog er utenrikspolitisk umusikalsk, og bidrar til at vår sivile tilnærming svekkes. Det Norge må gjøre er å bygge en ny tilpasset grensestasjon som er dimensjonert i forhold til de krav som må settes til et passeringspunkt med Russland. Vi ønsker mer samarbeid på alle områder. At halvparten av Sør-Varangers befolkning nå har grenseboerbevis viser det gode naboskapet. Norske initiativ bør ikke være å bygge gjerder mot en god nabo.


 

Nøkkelord