Kristoffersen blir Nordområde-rådgiver

Christin Kristoffersen blir rådgiver i Rambøll. (Foto: Grete Haldorsen)
Den tidligere lokalstyrelederen i Longyearbyen skal arbeide med strategisk rådgivning i Rambøll Management Consulting.
Den tidligere lokalstyrelederen i Longyearbyen skal arbeide med strategisk rådgivning i Rambøll Management Consulting. 

Selskapet styrker nordområdekompetansen og ansetter Kristoffersen som rådgiver. Hun skal jobbe med strategisk rådgivning både for offentlig og privat sektor, med spesielt fokus på industri, forskning og utvikling. 

- Jeg ønsker å bidra til at Rambølls ekspertise kommer til nytte i utviklingen av arktiske områder spesielt. Samfunnsutvikling er den viktigste driveren i det nye Arktis, og her passer Rambølls rolle som samfunnsrådgiver svært godt. Jeg er imponert over den faglige bredden i virksomheten og gleder meg til å starte i jobben, sier Christin Kristoffersen.

Hun gikk av som lokalstyreleder i Longyearbyen i oktober, og begynner i sin nye jobb 1. januar. Hun vil likevel ta mindre oppdrag allerede fra neste uke av. Kristoffersen skal ha kontor i Oslo, men skal jobbe med hele det norske markedet samt nordområdene sirkumpolart. 

Tags