Krever 16 utredninger om flyplass

Formanskapet i Vefsn har listet 16 konkrete utredningsoppdrag om ny lufthavnstruktur på Helgeland.

 

Politikerne i Vefsn mener  flyplasstrukturen på Helgeland er svært betent, og at det nå er viktig med god og reell involvering av folk og næringsliv i det videre arbeidet. Nå krever formannskapet at det gjennomføres 16 utredninger, melder Helgeland Arbeiderblad.

Politikerne har spisset forslaget til uttalelse til den planlagte utredningen om konsekvensene til en eventuell endring av lufthavnstrukturen. Det er Nordland fylkeskommune som har invitert kommunene til å gi innspill om hvilke temaer som bør være med i den planlagte utredningen.

Mosjøen og omegn næringsselskap KF har utarbeidet grunnlaget for uttalelsen, som nå altså er spisset og forsterket i den politiske behandlingen i formannskapet tirsdag.

 

Tags