Kraftselskapene krever kompensasjon

Nordland fylkeskommune fikk rettens medhold i at eiendomsretten til kraft fra Svartisen tilhører dem.
Nordnorske kraftselskaper risikerer å tape 100-200 millioner kroner årlig etter at den differensierte arbeidsgiveravgiften falt bort 1. juli. Nå krever de kompensasjon.

Nordnorske kraftselskaper risikerer å tape 100-200 millioner kroner årlig etter at den differensierte arbeidsgiveravgiften falt bort 1. juli. Nå krever de kompensasjon. 

Olje- og energiminister Tord Lien møtte i går ledere fra seks kraftselskaper i Nord-Norge som nå krever kompensasjon for økte utgifter. 

Hardest rammet

Selskapene i Nord-Norge er hardest rammet etter endringen, og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge frykter at dette kan svekke selskapenes investeringsevne. 

- Det er planlagt store nettinvesteringer for å styrke forsyningssikkerheten og åpne for mer klimavennlig energibruk. Selskapene har uten forvarsel fått en betydelig ekstraregning i fanget. Det er viktig at regjeringen raskt setter inn virkemidler for å unngå at nettutviklingen i Nord-Norge svekkes, sier adm. dir. Oluf Ulseth i Energi Norge. 

I budsjettbehandlingen i juni vedtok Stortinget å be regjeringen om å vurdere ekstraordinære tiltak for berørte næringer. Og før sommeren kom regjeringen med en rekke tiltak for flere bransjer som kompenserer endringene i arbeidsgiveravgiften, men for kraftnæringen er det ikke kommet konkrete tiltak. 

Forslag til tiltak

Da næringen i går møtte olje- og energiministeren ble han forelagt et tredelt forslag om hvordan det kan gjøres: 

1. Etablering av en støtteordning nettutbygging som kan bidra til å styrke forsyningssikkerheten der investeringer i utgangspunktet ikke har tilfredsstillende samfunnsøkonomisk grunnlag, men likevel stor betydning for befolkning og næringsliv.

2. Opprettelse av et fond for kompetansehevende tiltak og innovasjonsprosjekter i bedriftene, samt økt tilskudd til inntak av lærlinger i Nord-Norge, noe som vil bidra til økt rekruttering av fagarbeidere og motvirke fraflytting av unge.

3. Justering av inntektsrammen for nettselskaper som berøres i en overgangsfase, allerede fra 2014. Avgiftsøkningen slår inn allerede i år og selskapene har ikke kunnet planlegge eller innrette seg etter dette.

 

Oluf Ulseth sa etter møtet at de nå venter at regjeringen ser på tiltak som også treffer kraftnæringen. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: