Kraftselskapene krever kompensasjon

Nordland fylkeskommune fikk rettens medhold i at eiendomsretten til kraft fra Svartisen tilhører dem.
Nordnorske kraftselskaper risikerer å tape 100-200 millioner kroner årlig etter at den differensierte arbeidsgiveravgiften falt bort 1. juli. Nå krever de kompensasjon.

Nordnorske kraftselskaper risikerer å tape 100-200 millioner kroner årlig etter at den differensierte arbeidsgiveravgiften falt bort 1. juli. Nå krever de kompensasjon. 

Olje- og energiminister Tord Lien møtte i går ledere fra seks kraftselskaper i Nord-Norge som nå krever kompensasjon for økte utgifter. 

Hardest rammet

Selskapene i Nord-Norge er hardest rammet etter endringen, og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge frykter at dette kan svekke selskapenes investeringsevne. 

- Det er planlagt store nettinvesteringer for å styrke forsyningssikkerheten og åpne for mer klimavennlig energibruk. Selskapene har uten forvarsel fått en betydelig ekstraregning i fanget. Det er viktig at regjeringen raskt setter inn virkemidler for å unngå at nettutviklingen i Nord-Norge svekkes, sier adm. dir. Oluf Ulseth i Energi Norge. 

I budsjettbehandlingen i juni vedtok Stortinget å be regjeringen om å vurdere ekstraordinære tiltak for berørte næringer. Og før sommeren kom regjeringen med en rekke tiltak for flere bransjer som kompenserer endringene i arbeidsgiveravgiften, men for kraftnæringen er det ikke kommet konkrete tiltak. 

Forslag til tiltak

Da næringen i går møtte olje- og energiministeren ble han forelagt et tredelt forslag om hvordan det kan gjøres: 

1. Etablering av en støtteordning nettutbygging som kan bidra til å styrke forsyningssikkerheten der investeringer i utgangspunktet ikke har tilfredsstillende samfunnsøkonomisk grunnlag, men likevel stor betydning for befolkning og næringsliv.

2. Opprettelse av et fond for kompetansehevende tiltak og innovasjonsprosjekter i bedriftene, samt økt tilskudd til inntak av lærlinger i Nord-Norge, noe som vil bidra til økt rekruttering av fagarbeidere og motvirke fraflytting av unge.

3. Justering av inntektsrammen for nettselskaper som berøres i en overgangsfase, allerede fra 2014. Avgiftsøkningen slår inn allerede i år og selskapene har ikke kunnet planlegge eller innrette seg etter dette.

 

Oluf Ulseth sa etter møtet at de nå venter at regjeringen ser på tiltak som også treffer kraftnæringen. 

 

Tags