Kraft-anstrengelser i energimarkedet: - Men både SKS og Bodø Energi avviser fusjon

Nordlandsnett har som strategi å samle nettet i hele regionen, nå har de kjøpt nettet fra Rødøy-Lurøy kraftverk AS. (Foto: SKS)
SKS vil gjerne ha en ny strategisk eier, og Bodø Energi vil gjerne kjøpe andre, men at de snakker om samme sak avkrefter begge to.

SKS vil gjerne ha en ny strategisk eier, og Bodø Energi vil gjerne kjøpe andre, men at de snakker om samme sak avkrefter begge to.  


- Dere opererer i det samme geografiske området som Salten Kraftsamband, er dere i samtaler om en fusjon eller oppkjøp?

- Det er ikke noe formelt, men vi prater selvsagt sammen når vi møtes, sier adm.dir. Arne Juell i Bodø Energi, før han legger til: 

- Og om det hadde vært samtaler om det ville jeg ikke kommentert det uansett. 

Og SKS-direktør Steinar Pettersen svarer slik: 

- Vi samtaler ikke om fusjon av selskapene, men vi samtaler rett som det er. Du skal heller få beskjed hvis det skjer noe, sier han.  


Trenger frisk kapital 

Det rører seg i kraftmarkedet. Tidligere i sommer kom oppsparket fra SKS-styreleder Ivar Kristiansen, som gikk ut og sa at det er altfor mange kraftselskaper i Nord-Norge. Landsdelen har totalt 28 kraftselskaper, fordelt på færre innbyggere enn den samlede kundemassen til Hafslund. 

En uke etterpå var Steinar Pettersen, direktør i samme selskap, frampå og sa at han gjerne vil ha inn en ny strategisk eier i selskapet hvor Bodø kommune per i dag er største eier med 40 prosent, og Troms Kraftforsyning og Energi AS er nest største eier med 23,67 prosent.

- Nå er dette foreløpig kun tenkt av meg som konsernsjef, men dersom man ønsker en strategi videre med utbygging av vannkraft trenger man en ny eier med frisk kapital, sier han. Vil sitte i førersetet

At Steinar Pettersen også gjerne kjøper andre selskaper er heller ingen hemmelighet, men også dette krever kapital. 

- Vi skal ikke pushe noen til å selge, men vi vil alltid være åpen for å kjøpe andre selskap dersom det er gode muligheter og ligger i vårt område, sier Pettersen. Men legger til at dette ikke er noe styret har diskutert, dette står for hans egen regning. 

Kjøpelysten er også sjefen i Bodø Energi, Arne Juell. Han er enig i at det er for mange selskaper i landsdelen, spesielt på nettsiden, hvor Bodø Energi-konsernet har sin virksomhet. 

Selskapet har rendyrket nettdrift og kraftsalg de siste årene og er nå helt ute av kraftproduksjon. 

- I Helgeland og Salten er nettstrukturen lite hensiktsmessig, og vi vil gjerne sitte i førersetet for en strukturendring, sier Juell. Men legger til: 

- Det krever to parter som er enige for å få det til. Vil bli så store som mulig

Styrelederen i Bodø Energi, Øystein Wik, legger til at strategien i selskapet har vært åpen og kjent i flere år.  

- Vi har lyst til å bli så store som mulig, sier han. Strategien er å kjøpe nett som er sammenhengende med eget nett, det er mest lønnsomt for selskap og strømkunder.

Bodø Energi etablerte Nordlandsnett AS i 2007, blant annet med den hensikt å bidra i en omstrukturering av nettet i regionen.

Da kraftselskapet Dragefossen solgte sitt nett til Nordlandsnett var aksjer i Nordlandsnett en del av motytelsen. SKS er også medeiere i selskapet, og Øystein Wik mener den modellen de har etablert sammen med Dragefossen Kraftanlegg er et eksempel til etterfølgelse for flere. 

- Vi har ingen interesse i å legge ned lokale kraftselskap. Vi trenger montører og beredskap der ute hvor nettet ligger, dette samarbeider vi med Dragefossen om i dag, sier Wik.


Vil ikke krige med Helgeland

Og mens Nordlandsnett kjøpte nettet, beholdt Dragefossen kraftproduksjonen selv. Effekten for forbrukerne er rimeligere nettleie:

- For en husstand i Saltdal utgjør forskjellen i nettleie ca 1500 kroner i året, sier Wik. Forklaringen er at med flere abonnenter per nett går driftsutgiftene ned. Det er dyrere å drive strømnett i distrikt enn i by, og ved å koble seg til et nett som ligger i en by går antallet abonnenter per kvadratkilometer kraftig opp, og prisen ned. 

Øystein Wik og Nordlandsnett/Bodø Energi vil gjerne senke nettleien for flere strømkunder i fylket. 

- Skal dere ta over hele Nordland til slutt? 

- Vi har ikke tenkt å gå i krig med noen på Helgeland, men derfra og nordover er alt åpent, sier Wik og legger ikke skjul på hvilke selskaper som er mest aktuelle: Nordsalten, Rødøy-Lurøy, Indre Salten og Meløy.

- Vi har ingen konkrete planer, men det er heller ingen hemmelighet at vi ønsker å kjøpe disse, sier han.  


Dyrt med mange 

Arne Juell er klar på at nettmarkedet i landsdelen trenger en restrukturering. At det per i dag er så mange aktører gjør det dyrere å være strømkunde.

- Det hadde vært ideelt med færre nettselskaper i Nord-Norge, hvordan det er med produksjon skal de få svare for selv, sier Juell. 

Steinar Pettersen i SKS ser ikke det samme behovet for restrukturering på produksjonssiden. 

- Det som skjer innen nett nå er stort sett en følge av Reitenutvalget og det som vil komme av endrede forskrifter fra Olje- og Energidepartementet om eiermessige skiller mellom selskapene som driver med nett og produksjon, sier Pettersen. 

Endringen vil ikke berøre SKS, som er ute av nettdrift, men Pettersen tror det generelt kan bli vanskelig for kraftproduserende selskaper om dagens priser holder stand. Og spesielt de små. 

- Jo mindre selskap, jo vanskeligere er det å oppnå synergi og drive rasjonelt. Dette gjelder spesielt innen kraftomsetning, det er mye som skal til av kompetanse og IT på det området, og det blir dyrt for de minste selskapene, sier Pettersen, som forsiktig antyder at han tror det vil tvinge seg fram en restrukturering også blant de kraftproduserende selskapene. 

Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS (Foto: SKS)
Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS (Foto: SKS)
Salten Kraftsamband AS 

Eiere: 
Bodø kommune (40%)
Troms Kraftforsyning og Energi AS (23,67%)
Nordland Næringsvekst AS (14%)
Fauske Kommune (13,33%)
Bodø Energi AS (6,27%)
Bodø Kommunale Pensjonskasse (2,73%)

Driftsinntekter: 1.022.089.000 (2014)
Årsresultat: 22.204.000 (2014)Bodø Energi AS 

Eier: 
Bodø Kommune (100%)

Driftsinntekter: 421.955.000 (2014)
Årsresultat: 55.645.000 (2014)


Nordlandsnett AS 

Eiere: 

Bodø Energi AS (85,40%) 
Dragefossen Kraftanlegg AS (10,10%)
Salten kraftsamband AS (4,50%)

Driftsinntekter: 304.415.000 (2014) 
Årsresultat: 22.030.000 (2014) Kilde: Purehelp.no

 

Tags