Konsesjon til vindkraftverk i Tysfjord

Nordkraft Vind AS har fått konsesjon til Sørfjorden vindkraftverk i Tysfjord.Nordkraft Vind AS har fått konsesjon til Sørfjorden vindkraftverk i Tysfjord. 

Olje- og energidepartementet kom med avgjørelsen i dag, og foruten vindkraftverk gjelder konsesjonen nettilknytning. 

Vindkraftverket kan gi inntil320 gigawattimer fornybar kraftproduksjon per år, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 16.000 husstander. Samtidig har departementet stadfestet NVEs avslag til Skogvatnet vindkraftverk i samme kommune. 

- Mer fornybar kraftproduksjon er et mål for regjeringen. Konsesjonen til Sørfjorden kan gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon i Nordland. Samtidig blir hensynet til utøvelsen av reindriften ivaretatt. Sørfjorden vindkraftverk har færre konflikter med allmenne hensyn enn det som vanlig er for et vindkraftverk har færre konflikter med allemnne hensyn enn det som vanlig er for et vindkraftverk av denne størrelsen. Jeg har lagt vekt på at Tysfjord kommune er positiv og at Sørfjorden vindkraftverk vil utnytte allerede eksisterende nettkapasitet, sier olje- og energiminister Tord Lien.  


Tags