Konkurrenter som deler kunnskapen

Islandske hvalsafariskuter klare for å gå ut på feltet med turistene. Foto: Hin Hoarau.

- Kunnskapsoverføringen skjer i veldig stor grad i praktisk arbeid og for eksempel gjennom deltagelse på konkurrentenes turer. Hvalturismeselskapene viser innovasjon i praksis, sier Hindertje Hoarau Heemstra, stipendiat ved Universitetet i Nordland.

Hin Hoarau har studert innovasjon og kunnskapsutvikling i hvalsafariselskaper i Norge og på Island. Hvalsafarier har etter hvert blitt en blomstrende, og verdensomspennende, aktivitet innenfor begrepet opplevelsesturisme.

Tall fra 2009 forteller at over 10 millioner mennesker da brukte 1,25 milliarder amerikanske dollar på hvalturisme, og næringen sies å vokse med over 12 prosent hvert år.

 

Historiefortelleren

I Hoaraus forskningsresultater vises det til at historiefortelleren er en viktig faktor innenfor all hvalturisme.

- Strengt tatt er jo det å dra ut på en båt og håpe på at man skal få se en eller flere hvaler en ganske kjedelig aktivitet – isolert sett. Men med den gode historiefortelleren blir det hele spennende. Det å trekke turistene inn i historien om hvalforskning, om sjøfolkenes opplevelser, om hvalens «mystiske verden» og – enkelte steder – om hvalfangst, gjør hvalsafariene til en totalopplevelse folk er villige til å betale for.

 

Alle bidrar

Ifølge Hoaraus forskning bidrar alle deltagende parter til innovasjonen gjennom å dele sine kunnskaper. Det kan være forskerne som deltar på hvaltoktene for å observere hval, det kan være guidene som har sine erfaringer, det er sjøfolkene som har sin bakgrunn og det kan gjerne være at turistene selv bidrar med sine erfaringer.

- Det viktige er at man er villig til å lytte og lære, «learning by doing», sier Hin Hoarau, som peker på at menneskene er viktige i alle former for opplevelsesturisme.

Kunnskapsplattform

- Den aller viktigste kompetansen sitter i hvert enkelt individ, så egentlig handler ikke dette om å «stjele andres ideer», men å bruke andres erfaring og kunnskap til å utvikle sine egne konsepter og styrker. Gjennom prosjektet Opplevelser i Nord har man etablert nettopp en plattform for deling av kunnskap innenfor turismen, forteller Hoarau.

 

 

Hvalsafari. Hin Hoarau.
Hvalsafari. Hin Hoarau speider etter hval, og observerer aktørene ombord.

Ufarliggjøre åpenhet

Hin Hoarau understreker også at innovasjon og utvikling av konseptene er svært viktig innenfor slik opplevelsesturisme.

- Jeg har observert hvordan fire selskaper driver sin egenutvikling, ikke minst gjennom å oppsøke konkurrenter og delta i deres aktiviteter. Slik sett kan man si at konkurrenter hjelper hverandre, en slags ufarliggjøring av åpenhet.

 

Ikke naboen

Det er imidlertid ikke slik at det mellom lokale konkurrenter er fritt frem for å kikke hverandre i kortene. Det er gjerne slik at f.eks. islandske selskaper drar på studieturer til USA, eller Australia, New Zeeland etc., men ikke til naboen.

 

Ulik bakgrunn

På Island er det også selskaper som har helt ulik bakgrunn for hvalsafariene. Noen selskaper er bygget opp på en økologisk filosofi, på miljøvern og motstand mot hvalfangst, mens andre har utgangspunkt i tradisjonelt sjømannskap og hvalfangst.

- Slike selskaper har totalt ulike nettverk, også for kunnskapsinnhenting og –utveksling, poengterer Hin Hoarau.

 

Tilpasset turistene

Med disse ulike bakgrunnene i tankene sier det kanskje også seg selv at man må eller bør tilpasse den enkelte safari til de ulike turistgruppene som deltar. Hvis det kommer en gruppe naturvernere fra California, så forteller man neppe om norske eller islandske fangertradisjoner, mens en gruppe norske kystbeboere neppe vil høre så mye om behovet for vern av all hval.

- Slikt er også erfaring som kan og bør deles mellom selskapene. Deres felles interesse ligger jo i at næringen som sådan vokser, og da må man også foreta nødvendige tilpasninger, sier Hin Hoarau Heemstra.

 

 

Islandske hvalsafariskuter. Foto: Hin Hoarau.
Hval-kikking kan oppleves som langsomt og kjedelig, og da gjelder det å ha den gode historiefortelleren ombord. Foto: Hin Hoarau.

Nøkkelord