Konkurransekraft og fremtidsfokus avgjørende for norsk industri

Vidar Helgesen, Norwegian Minister of Climate and Environment, is going to China later this month. (Photo: Hege Eilertsen)
Norsk industri må gjøre et nytt løft, og konsentrere seg mer om de nye eventyrene enn de gamle. Det er den klare meldingen fra EU-statsråd Vidar Helgesen, som mener klima, kunnskap og konkurransekraft blir de største utfordringene fremover.

Norsk industri må gjøre et nytt løft, og konsentrere seg mer om de nye eventyrene enn de gamle. Det er den klare meldingen fra EU-statsråd Vidar Helgesen, som mener klima, kunnskap og konkurransekraft blir de største utfordringene fremover.

I går var statsråden invitert til Bodø for å snakke om regjeringens industripolitikk i forbindelse med konferansen Industri 2014. Foran en fullsatt storsal i Bodø Kulturhus snakker han om alt fra svingende råvarepriser til økt konkurranse fra Kina. Fremtidsfokuset dukker tidlig opp, og er noe han stadig kommer tilbake til.

På første rad sitter LO-leder Gerd Kristiansen, Stein Lier-Hansen (administrerende direktør i Norsk Industri), Ivar Kristiansen (regiondirektør i NHO Nordland), og Tomas Norvoll (fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune).

 

En del av et større landskap

Helgesen snakker om den fantastiske veksten som skjer i Bodø og landsdelen forøvrig:

- Industrien er en avgjørende del av sysselsettingen i Norge. Den sysselsetter mer enn 70.000 mennesker, og en viktig del av verdiskapningen som foregår her i nord. Men industrien er også en del av et større landskap; et europeisk landskap og et globalt landskap. Og det er et landskap som er i endring, sier han.

- Vi ser at globalt så flytter vekst og vekstimpulser seg sørover og østover. Vi ser at prosessindustrien – ikke minst – har fått erfare det. Vi har fått verdens klimautfordringer mer og mer dokumentert. Den siste rapporten fra FN’s klimapanel levner ingen vil om at det må handles, og at det må omstilles.

Helgesen mener det er fullt mulig å møte klimaendringene med økonomisk vekst:

- Det betyr at vi må ha en politikk som står for forskning, for innovasjon, for nyskapning og for næringslivet, slik at vi kan møte disse utfordringene.


Landet må rustes for fremtiden

- Det er viktig at vi ruster Norge for fremtiden, og det er en oppgave som både de store økonomiske, globale maktendringene - og klimaendringene - gjør nødvendige, klargjør han.

Det mannlige konferansepublikummet -  fra en rekke ulike industribedrifter landet over - er i klart flertall. Men langs benkeradene sitter det også flere kvinner, og på bakerste rad; et knippe elever fra en av fylkeshovedstadens videregående skoler.

Rekruttering er en utfordring for norsk industrien, som langt på vei – og særlig i distriktene - opprettholdes takket være arbeidsinnvandrere fra andre europeiske land.


Vil se på virkemidlene

- Vi må kunne mest, og vi må forske mest, sier statsråden, som lover at regjeringen vil gjennomgå de mange virkemiddelapparatene de har gjennom blant annet Innovasjon Norge.

Det handler om å realisere, og løfte kunnskap fra forskningsstadiet og hele veien opp til fullendelse. 

- Konkurransekraft er en av de åtte uttalte målsetningen for regjeringen, minner EU-statsråden.

Han snakker om å finne "mulighetsrommet i EU-politikken, men sier Europa først og fremst er et handlingsrom og viktig marked for norsk industri.

- Vi er det mest integrerte ikke-medlemslandet i Europa, og energifeltet er ekstremt viktig i Europa nå - noe de siste månedene har vist - med mye fokus på energisikkerhet, sier Helgesen.


For mye fokus på olje og gass?

Det siste tiåret er det i Nord-Norge brukt mye politisk energi på å legge til rette for olje og energi.

I forkant av konferansen har fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, stilt det hypotetiske spørsmålet om hva som ville skjedd hvis politikerne hadde brukt like mye energi på å legge til rette for andre næringer.

I ettertid har konserndirektør Daniel Skjeldam i Hurtigruten ASA sagt at skylden ikke kan legges på politikerne, men at reiselivsbransjen selv  må ta ansvaret for å komme høyere opp på den politiske agendaen.

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri derimot, vil gjerne ha mer oppmerksomhet fra politikerne, både når det kommer til geologi og mineralprosjekter.

- Hva tenker du om Norvolls utspill?

- Det er jo en diskusjon vi nå er oppe i. Jeg vet ikke konkret om vi bruker like mye penger på andre ting som det vi gjør på olje. Men Norge investerte jo mye, og tok høy risiko da vi startet olje- og gasseventyret, og det samme skjedde jo med vannkraft. Olje- og gasseventyret var jo også litt av et eventyr for landindustrien, mens gassindustrien jo er et resultat av vannkraftindustrien, sier statsråd Vidar Helgesen før han fortsetter:

- Vi har jo også hatt et havbrukseventyr - hvor det også har vært mye prøving og feiling - og som i dag er av stor betydning for Norge.


- Vi har fått en vekker 

- Men tilbake til Norvoll; Er du enig i at olje og gass har fått ufortjent mye oppmerksomhet, kontra andre næringer?

- Ja, tror vi har vent oss til å lene oss for mye på oljen og gassen, og så har vi fått oss en vekker i klimatrusselen. Men det er ikke det eneste. Vi har behov for flere ben å stå på, og andre områder som er viktige.

- Også slik vi snakket om i debatten her; hvordan skal industrien trekke til seg de gode hodene. Det er jo ikke noen tvil om at olje og gass har støvsugd ingeniørstudiene de siste ti årene. Det er jo nå når man ser investeringsnedgangen i oljesektoren, at nå må industrien også kjenne sin besøkelsestid, sier Helgesen.

- Jeg tror både industrien og vi som politikere klarer å kommunisere at industri og industrivekst er ikke skorsteiner og kjeledresser lenger, det er kunnskap, det er klima, det det er konkurranse og det er internasjonalt, føyer han til.

 

Reelle lønnsomhetsdiskusjoner 

Dagens situasjon, mener EU-statsråden, er preget av to hovedutfordringer:

- Den ene er at norsk økonomi har vært for oljedrevet. Nå ser vi at nyinvesteringene på kort sikt går ned, og at lønnsomhetsdiskusjonen i oljenæringen har blitt mer reell. Det viser at vi må ha flere ben å stå på. I tillegg til det har vi det enda større spørsmålet - som er klimaspørsmålet - og det grønne skiftet som er på gang. Og det forteller oss jo at vi må gjøre et løft igjen; de eventyrene vi har bak oss de må vi bygge på for å lage det neste norske eventyret, oppsummerer Helgesen.

- Det er jo mye interessant i teknologi fra olje og gass som kan brukes også i fornybar sammenheng, kommenterer han.

- Samtidig kommer all silisiumproduksjonen fra prosessindustrien de neste fem årene til å gå til solcelleproduksjon. Vi kan derfor ikke si at dette er forurensende industri som vi ikkevil ha, for den er faktisk avgjørende for den fornybare industrien. Dette er også hensyn vi må bygge inn i tenkingen, når vi ser fremover, sier han.


Kapitalutfordringer i nord

- Hva er de største utfordringene for nordnorsk industri, de nærmeste årene?

- Utfordringene er vel de samme eller ganske like, men de nasjonale mulighetene er vel antagelig større fordi vi har store kunnskaps- og naturressuresser i regionen. De må matches med kapitalressurser. Det kan kanskje være en utfordring, men kapitalen finner jo veien dit hvor de gode ideene er. Det er jo morsomt å se hvordan hele landsdelen, og ikke minst Nordland og Bodø-regionen er i veldig vekst nå og med mye optimisme, sier statsråden engasjert. 

I løpet av neste år kommer en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor klimautfordringer og næringsutvikling skal sees i sammenheng.

Konferansen Industri 2014 er et samarbeid mellom Norsk Industri, Nordland fylkeskommune, LO, NHO og en rekke bedrifter innen den kraftforedlende industrien.

 

 

Tags