Konkurranse for å motvirke ringvirkningene av Covid-19

Øystein Andresen, rådgiver i NORA inviterer til North Atlantic Corona Challenge. Foto: NORA
Nytenkende og kreative unge mennesker på Island, Grønland, Færøyene, Skottland og Norge er invitert til å delta i en 48 timers virtuell konkurranse kalt "North Atlantic Corona Challenge" fra 29. til 31 mai.

North Atlantic Corona Challenge er en lagkonkurranse hvor oppgaven er å designe, teste og iverksette innovative ideer som kan redde liv, samfunn eller økonomi både under og etter coronapandemien i den nordatlantiske regionen.

Nord-Atlanteren. Illustrasjon: NORA

Målet er å bringe fram ideer og løsninger som adresserer de mest presserende utfordringene coronakrisen har gitt oss, som for eksempel bekjempe ensomhet eller gjøre det enklere å teste mennesker for Covid-19 i mindre sentrale områder.

Konkurransen foregår online gjennom helgen fra 29. til 31.mai.

De tre beste forslagene på tvers av temaene blir premiert med opp til 30.000 DKK.

Konkurransen arrangeres av Nordisk atlantsamarbeid (NORA) og Highlands and Islands Enterprise (HIE) i Skottland. Sammen jobber de for å støtte transnasjonalt samarbeid på tvers av havene i Nord-Atlanteren.

Øystein Andresen, rådgiver i NORA, sier:

North Atlantic Corona Challenge er en god måte for NORA å få fram det beste i vår ungdom. De tynt befolkede områdene i nordatlanteren er ikke unntatt fra krisen vi befinner oss i, selv om antallet smittede er relativt lavt. Vi ønsker å inspirere den unge generasjonen til å samarbeide for å bekjempe pandemien og dens konsekvenser.

Kateryna McKinnon, som er European Manager ved HIE, sier:

Siden pandemiens utbrudd har det foregått mange slike virtuelle konkurranser i Europa, som har levert spennende innovasjoner. Denne er laget for den rurale Nordatlantere, og skal handle om vår regions forutsetninger. Dette er en god mulighet til å frembringe ideer og prototypeløsninger som kan videreutvikles til kommersielle produkter, men også til å redde liv. Vi ser fram til at våre kloke unge hoder i regionen kommer sammen digitalt og bruker deres ekspertise til å gjøre ideer til noe som kan utgjøre en forskjell i den nåværende pandemien.

Nøkkelord