Kommentar: Svekker den nasjonale nordområdepolitikken

Arbeidsledigheten i Tromsø (bildet) er nede på 1,4 prosent, og det samme er ledigheten i Bodø. På landsbasis er snittledigheten på 2,3 prosent, ifølge novembertallene fra NAV. (Foto: Mark Ledingham)

Alta: To nordnorske fylker skal slås sammen mot sin primære vilje. Resultatet kan bli en svekket nordområdepolitikk. Det er i så fall et gedigent paradoks i regjeringens jakt på sterkere regioner.


Alta: To nordnorske fylker skal slås sammen mot sin primære vilje. Resultatet kan bli en svekket nordområdepolitikk. Det er i så fall et gedigent paradoks i regjeringens jakt på sterkere regioner.

Click here for English version.

Men først en liten presisering.

Finnmark har ønsket å fortsette som eget fylke, og har sagt bastant nei til sammenslåing.

Troms har ønsket en felles nordnorsk region, men må nøye seg med bare en delvis sammenslåing,

Nordland, som også ønsket å stå alene, er det eneste fylkes som får sitt primære mål oppfylt

I tillegg er motstanden mot den forslåtte sammenslåing så sterk i Finnmark, at ikke minst Arbeiderpartiet lover omkamp etter en eventuell valgseier.

Toskete fra Toskedal

Det mest bekymringsfulle er likevel at medlemmer av Stortingets kommunalkomite allerede nå sår tvil om hvorvidt en sammenslåing av Troms og Finnmark, også innebærer en endring i den nasjonale nordområdestrategien.En av de som var raskest ute med å hylle sitt eget forslag til løsning, var KrFs Geir Toskedal. Toskedal, som sitter i Kommunalkomiteen, sa i en egen pressemelding:

"Fylkene i Troms og Finnmark utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde og har en fremskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland".

Hvis pressemeldingen fra Toskedal er korrekt gjengitt, er det ikke bare kommareglene han hopper bukk over.

Også sin egen regjerings nordområdestrategi overser han.

Bare to uker at regjeringen presenterte sin nye nordområdestrategi, gir han begrepet et nytt innhold, når han begrenser dette interesseområdet til bare å gjelde Troms og Finnmark.

Toskedal er riktignok valgt inn fra Rogaland, men når han er kompetent nok til å bestemme hvordan det geografiske kartet i Nord-Norge skal se ut, bør han også ha innsikt i regjeringens nordområdestrategi.

Et av de kjennetegn skiftende regjeringer har brukt på det norske nordområdene, er at de internasjonalt sett er de mest folkerike. Nesten ti prosent av den norske befolkningen bor i nord.

Halverer folketallet

Toskedals nye definisjon halverer folketallet i det han kaller «Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde». Han løsriver i tillegg det sterkeste industrifylket. Han utdefinerer den ene av to kunnskapsinstitusjoner.

Lista er lengre, men den holder som illustrasjon.

Det er tvilsomt om Toskedal er alene om denne politiske forståelsen, selv om det på offisielt hold fortsatt vil hevdes at nordområdestrategien er en nasjonal og internasjonal strategi som omfatter hele Nord-Norge.

Nordland føler seg allerede tilsidesatt i denne strategien. Uavhengig av om dette er reelt, er det uansett en av grunnene til at de ønsker å fortsette som selvstendig fylke.

Tilfeldighetene ville at jeg befant meg i Alta da High North News sprakk nyheten om sammenslåing av Troms og Finnmark. Her arrangerer Kommunenes Sentralforbund en konferanse for de tre nordligste fylkene.

Den offisielle dagsorden var langt på vei akterutseilt idet stortingskomiteen bestemte seg for å endre fylkeskartet i nord.

Strid i AP

I formiddag skulle det arrangeres en debatt om regionreformen, en debatt hvor verken Finnmark eller Nordland sto på talerlista. I all hast delte fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth, sin taletid med påtroppende fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark.

Uten at de to AP-politikerne ble mer enig om en sammenslutning.

En sammenslåing av de tre nordligste fylkene kunne ført til en sterkere nordområdepolitikk

Dagens løsning kan bety det motsatte.

Det er vanskelig å se for seg en nordområdestrategi som ikke involverer både Nordland og det framtidige, sammenslåtte Troms og Finnmark.

Men det er dessverre fullt mulig å se at det kan bli resultatet dersom ikke samarbeidet i nord styrkes, utover det å flytte fylkesgrenser.
Nøkkelord