KOMMENTAR: En vandrende katastrofe på vei til å skje

Stortingspolitiker Per Sandberg (Frp) har fått massiv kritikk etter at han anklaget Kristelig Folkeparti for å ha ansvar for at norske fremmedkrigere drar utenlands og deltar i massedrap. Her får han passet påskrevet av HNN-redaktør Arne O. Holm. (Foto: Stortinget)
- Per Sandberg er en vandrende katastrofe som til enhver tid venter på å inntreffe, skriver High North News-redaktør Arne O. Holm i denne kommentaren.

Per Sandberg er en vandrende katastrofe som til enhver tid venter på å inntreffe. Hans påstand om at det multikulturelle Norge har spilt fallitt er, i tillegg til mye annet, en fullstendig kunnskapsløs beskrivelse av den landsdel han selv bor i.

KrFs leder Knut Arild Hareide har tatt et kraftfullt og emosjonelt oppgjør med Sandbergs påstand om at KrF har skylda for at det finnes terrorister. Jeg skal derfor la det ligge.

Jeg skal heller ikke dvele med at mannen bak den blodigste og mest avskyelig terrorhandling på norsk jord har sin politiske bakgrunn i FrP. Det ville være uriktig overfor Frp å trekke det fram.

Men når mannen, som Siv Jensen for kort siden karakteriserte som «en tydelig og kraftfull stemme i den politiske debatten som Frp setter pris på», beskriver det geografiske landskapet rundt seg som en fallitt, kan det være grunn til å undersøke sannhetsgehalten i utsagnet.

 

En multikulturell nødvendighet

I neste omgang er det like interessant å utforske hva som ville skje dersom Sandberg hadde hatt makt til å avskaffe det multikulturelle nord. La oss derfor se på begge utsagnene under ett.

Fallitt betyr konkurs, og samme dag som Per Sandberg hevdet at Norge hadde gått konkurs, la Statistisk Sentralbyrå fram sin statistikk over befolkningsutviklingen. Sammenfallet er tilfeldig, slik ethvert utsagn fra Sandberg synes å være et tilfeldig utslag av hans eget humør, eller som han sa det da han prøvde å begrense skadene etter utskjellinga av KrF: Det gikk litt varmt i dag tidlig.

Tallene fra SSB viste at folketallet i de tre nordligste fylkene fortsetter å vokse. I mange tiår sank folketallet i nord, og den politiske bekymring var både stor og velbegrunnet. Men nå vokser den, og det er unison begeistring over hele den politiske skala. Vekst i folketallet er dramatisk forskjellig fra et kontinuerlig synkende folketall. Det er avgjørende for at vi i det hele tatt skal kunne bo i nord, for næringslivet, for kommuneøkonomien, for utdanningsinstitusjonene, for den geopolitiske utvikling, for bolyst og trivsel.

 

Veksten skyldes innvandring

Men tallene viser også at vi ikke klarer denne veksten alene. Veksten skyldes innvandring, og denne innvandring forhindrer at Nord-Norge spiller falitt. Det er det multikulturelle nord som sørger for at vi har håndverkere nok, at våre universiteter fylles med professorer og studenter fra hele verden og sørger for en kunnskapsutvikling som gjør at nye arbeidsplasser og nye næringer åpnes opp.

Det er det multikulturelle nord som i høy grad sørger for at distriktene ikke ligger øde, like mye som de sørger for at vi har den tilstrekkelige og nødvendige kompetansen innenfor offentlig sektor.

Det er det multikulturelle nord som sørger for at det drift ved våre oljebaser og at våre helseinstitusjoner fortsatt klarer å ta seg av sine pasienter.

Situasjonen er ikke annerledes i det området av landet hvor Per Sandberg bor. Lenvik er en av distriktskommunene hvor folketallet synker, men uten arbeidsinnvandring hadde tilbakegangen gått mye raskere.

En av de få som har støttet Per Sandbergs rabiate virkelighetsbeskrivelse, er FrP-politiker Jan Arild Ellingen fra Saltdal. Her vokser folketallet utelukkende på grunn av arbeidsinnvandring. Det samme er situasjonen i vekstmotorene Bodø og Tromsø.


Ikke lemlestet nok

Hele denne innvandringen skjer i tillegg i en nesten komplett harmoni og er alt annet enn en falitt.

Men det er ikke bare her Per Sandberg viser sin forakt for alt som minner om kunnskap. I et intervju med Klassekampen hevder han at Norge har fri innvandring. Sannheten er at Norge er et av verdens mest innvandringsfiendtlige land. Mens Sverige skal ta imot 100 000 mennesker fra det krigsherjede Syria, ligger tilsvarende norske tall på mellom 2000 og 3000. Flyktningene er for øvrig de samme som lemlestes av de terroristene KrF får skylda for å ha rekruttert.

De er åpenbart ikke lemlestet nok til å få hjelp i Norge.

Og til slutt: Det var ikke bare Statistisk sentralbyrå som tilfeldigvis møtte Per Sandberg da han skulle drive folkeopplysning.

Samme dag ble boka «Grenselos i grenseland» presentert. Her skriver Marianne Neerland Soleim om hvordan samer og andre nordlendinger hjalp 3000 flyktninger over til Sverige under andre verdenskrig.

Men det var før Per Sandberg utnevnte seg selv til grensevakt.

God helg.

Tags