- Det er et nasjonalt mål for regjeringen å legge til rette for mineralnæringen, samtidig som samisk kultur og reindriftens arealer skal sikres og videreføres. Dette har vi nå funnet en god løsning på, sier Sanner.


Tre anlegg i Nord-Norge

Elkem, som er tiltakshaver i området, er eid av China National Bluestar. Elkem er et av verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metaller og materialer. De produserer blant annet silisium, silikon, ferrosilisium, støpelegeringer, karbonmaterialer og microsilica. I Nord-Norge har konsernet verk i Sørfold, og to kvartsittbrudd, et i Tana og et på Mårnes i Gildeskål. 

På Nasafjell er det planlagt et dagbrudd, og i forbindelse med denne driften vil det bli etablert steintipp, knuse- og sikteanlegg og et serviceområde. Dagbruddsdriften skal skje i et område på 1,4 kvadratkilometer. Det vil lages en vei fra E6 og inn til området på 7 km. Driften er planlagt å skje i perioden 1. mars til 31. oktober hvert år. 

Kvartsen fra Nasa har en høy renhetsgrad, og vil bli brukt som råstoff til silisiumsprodukter. Elkem har jobbet med å kartlegge og teste forekomsten siden 2003, og de antar at driften vil gi mellom 35 og 49 arbeidsplasser, og et årlig uttak på 150.000-200.000 tonn kvarts.