Kloakkstopp for skip nært Svalbard byr på utfordringer

Det innføres et forbud mot gjennomføring av reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard. Regjeringen vil gjennomføre en vurdering av forskriftsendringen innen 1. november 2020. Foto: Visit Svalbard

Det skal bli slutt på utslipp av kloakk fra skip innenfor 12 nautiske mil langs Norskekysten og rundt Svalbard melder Klima- og miljødepartementet. – Dette er urimelig, sier Eirik Berger i Svalbard Venstre.

Read story in English


Det skal bli slutt på utslipp av kloakk fra skip innenfor 12 nautiske mil langs Norskekysten og rundt Svalbard melder Klima- og miljødepartementet. – Dette er urimelig for små båter, sier Eirik Berger i Svalbard Venstre.

Ikke urimelig med tanke på at den økte skipstrafikken rundt Svalbard også vil medføre større mengder kloakkutslipp, og at en slik forskriftsendring vil hindre belastning i områdene rundt Svalbard, men urimelig for små båter som stort sett holder til i Isfjorden og som nå må til havs for å tømme kloakk.

- Små båter, som er å regne som livbåter sammenlignet med store cruiseskip, må ut i åpent hav for å tømme kloakk. Og dette mener jeg er en urimelig konsekvens av forskriftsendringen som egentlig er svært positivt med tanke på ren kyst, sier Berger.

I en pressemelding fra miljø- og klimadepartementet sier miljøminister Vidar Helgesen at reglene for utslipp skal bli strengere og at Norge har sluttet seg til det internasjonale regelverket for utslipp av kloakk fra skip. Reglene som utarbeides vil gjelde alle typer skip, avhengig av størrelsesbegrensningen og hvor mange personer skipet er sertifisert for.

Små båter som stort sett holder til inne i Isfjorden kan risikere å måtte reise langt ut i havet for å tømme kloakk dersom ikke de nye reglene for utslipp nyanseres. (Foto: Wikipedia commons)

Kloke elementer – urimelige utslag

Berger mener den varslende endringen er en god tanke, men at den samtidig kan få noen urimelige utslag på Svalbard om ikke regelverket nyanseres noe.

- På Svalbard vil det være gunstig om de store oversjøiske cruiseskipene ikke dumper kloakk nært land eller inne i Isfjorden, sier Berger.

For han har er det svært viktig å følge med på lovendringer og vedtak som gjøres og som har konsekvenser for svalbardsamfunnet.

- Selv om Isfjorden er stor er det viktig å merke seg at ingen områder inne i Isfjorden er mer enn 12 nautiske mil fra land. Så det betyr at skip som kun opererer inne i Isfjorden må ut i storhavet, sier Berger.

 

For Svalbard Venstres Eirik Berger har det blitt svært viktig å følge med på lovendringer som har konsekvenser for svalbardsamfunnet. (Foto: Venstre)

Ekstrabelasting

For dersom ordningen også rammer den noe mindre mengden båter fra reiselivet som tilbyr turer i indre deler av Isfjorden, mener Berger de vil pålegges en urimelig ekstrabelastning hvis de må ta ekstratur langt utenfor Isfjorden for utslipp av kloakk.

- Regelverket bør ha noen nyanser i seg og skille på fartøygrupper slik at den blir gjeldende for store cruiseskip, men ikke for mindre fartøy som kun opererer fra Longyearbyen og i indre deler av Isfjorden, mener Berger.

Han viser til svalbardmeldingen hvor både regjering og Storting trekker fram at reiselivet er viktig for sysselsettingen i Longyearbyen.

- Regjeringen har sagt at det skal legges til rette for flere lokale arbeidsplasser i denne næringen, ikke ekstrabelastninger, sier han.

Nøkkelord