- Klimaforsker med politisk synsing

Karl Eirik Schjøtt Pedersen mener miljøguru James Hansen driver politikk under dekke av forskning. (Foto: flickr, Norsk olje og gass).
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kaller den anerkjente klimaforskeren James Hansen for en politisk synser som pynter seg med «faglige fjær».

 

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kaller den anerkjente klimaforskeren James Hansen for en politisk synser som pynter seg med «faglige fjær».

Det var under en konferanse om petroleumssikkerhet i Arktis at administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, kom med angrepet på klimaguru James Hansen.

Pynter seg med faglige fjær

Ifølge NRK mener Schjøtt-Pedersen det er greit at forskere også driver med politikk, men da må de klargjøre at det er det de gjør, og ikke pynte seg med faglige fjær

James Hansen har tidligere advart sterkt mot petroleumsvirksomhet i Barentshavet, og også truet med søksmål mot statsminister Erna Solberg for brudd på Grunnloven. 

Skaper forvirring

Schjøtt-Pedersen mener at den anerkjente klimaforskeren, og andre oljemotstandere, skaper forvirring rundt de faktiske forholdene i et Golfstrøm-oppvarmet Barentshav når de advarer mot oljevirksomhet i Arktis.

- I denne framstillingen skiller man ikke mellom ulike deler av Arktis. Man har tendens til å se likt på alt. Men aktiviteten i norsk del av Arktis er mer lik det vi kjenner fra Nordsjøen og Norskehavet, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.

Fundamentale forskjeller

- Den verdenskjente forskeren gir et bilde av ett Arktis der man overser at Golfstrømmen gjør norsk del av Arktis fundamentalt forskjellig fra Grønland, Alaska og Newfoundland.

Golfstrømmen gjør at dette er et isfritt område som klimatisk er mer sammenlignbart med områdene vi har oljevirksomhet i fra før av. Derfor blir det fullstendig feil hvis noen forholder seg til oljeaktivitet i Barentshavet som om vi har de samme klimatiske forholdene som i de amerikanske delene av Arktis, sier Schjøtt-Pedersen.

Tidligere NASA-sjef og professor James Hansen, seiler under falsk flagg, mener Scjøtt-Pedersen. (Foto: NASA).
Tidligere NASA-sjef og professor James Hansen, seiler under falsk flagg, mener Scjøtt-Pedersen. (Foto: NASA).

Tags