-Klimaet kan ikke reddes

-Det er ødeleggende for hele klimadebatten at alle snakker om hvordan man skal redde situasjonen. Faktum er at vi ikke kan redde klimaet på kloden, og at vi må innse det jo før jo heller. Det hevder den islandske mastergradsstudenten Magnús Örn Sigurðsson.

I følge en artikkel i The Arctic Journal mener Sigurðsson at hele klimadebatten er uærlig, enten den føres av organisasjoner, næringslivet eller offentlige myndigheter. –Tilnærmingen er at «vi kan fikse dette» - men det kan vi ikke, hevder masterstudenten, som heller ikke mener det er riktig hvis noen profitterer på klimaendringene. –Vi må stille oss spørsmålet om det er riktig at noen skal berike seg på andres bekostning, sier han.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: