Klima og energi hos Arctic Frontiers

Og i år skal også næringsutvikling på dagsordenen

Fra 18. til 23. januar 2015 avholdes Arctic Frontiers for niende gang. Nytt av året er en Business-seksjon som fokuserer på drivere for industriell vekst i nord, melder North Norway

Konferansen er en internasjonal arena for idéutveksling om bærekraftig utvikling i Arktis, og er en av de største nordområdekonferansene i verden. Over 1300 deltakere fra 29 land møtes hvert år i Tromsø for å diskutere muligheter og utfordringer forbundet med økonomisk vekst i nordområdene. 

Arctic Frontiers 2015 har klima og energi som hovedfokus. Programmet består av tre seksjoner: Policy, Science og Business.  

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: