Klart ja til arktisk samarbeid med Russland

Ingen i Arktis er mer positive enn nordmenn til å fortsette samarbeidet med Russland.

Det kanadiske forskningsprogrammet Munk-Gordon Arctic Security har gjennomført en spørreundersøkelse i de arktiske landene: Norge, Sverige, Finland, Island, USA, Canada, Russland og Danmark.

Forskerne ville kartlegge hvordan vanlige folk oppfatter situasjonen i Arktis og forholdet til Russland , og hvordan det kan bli i framtiden. Forskerne spurte totalt rundt 10 000 innbyggere i Norge og de andre arktiske landene.

35 prosent av de spurte i Norge føler at faren for en militær konflikt har økt i løpet av det siste året, mens 30 prosent mener at det ikke har vært noen endring. Mest bekymret for en konflikt er innbyggerne i Finland, Island og Russland, skriver forskning.no