- Forsyningssikkerheten i vår nordligste landsdel er ikke tilfredsstillende. Ledningen vi nå gir konsesjon til vil være avgjørende for å styrke forsyningssikkerheten i Nord-Norge. Dette infrastrukturprosjektet er blant de største i landsdelen noensinne, og legger til rette for vekst i industri, kraftproduksjon og annen næringsvirksomhet i regionen. Dette er en stor dag for Nord-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Les hele konsesjonen her. 


Da prosjektet fikk klarsignal fra NVE ble vedtaket påklaget av offentlige instanser, en rekke reinbeitedistrikter og samiske interesser, naturvernorganisasjoner, grunneiere og andre lokale interesser. 

Både politikere og næringsliv i Nord-Norge har lenge presset på for å få på plass ny og sikker kraftforsyning i regionen. Olje- og energiminister Tord Lien sier at prosjektet innebærer inngrep i regionen, men åpner samtidig mange muligheter for lokalt næringsliv. Hensynet til dem som berøres av kraftledningen er ivaretatt på best mulig måte, sier han. 

Lien roser Statnetts innsats for å legge til rette for utbyggingen. Statnett har uttrykt at utbyggingen vil starte så raskt det lar seg gjøre. 

Hva som skal skje med strekningen videre fra Skaidi og videre til Hammerfest skal avgjøres når konseptvalgsutredningen for kraftforsyningen i Nord-Norge er behandlet. Les om hele prosjektet hos Statnett.