Kjenner du en nordområdehelt?

Vi har kunnskapen til å utvikle Arktis, og kanskje er vi kloke nok til å bruke den, skriver Christin Kristoffersen.
En som har bidratt til mer oppmerksomhet rundt nordområdene, eller en som har bidratt til utvikling i nord. Kjenner du en sånn?

En som har bidratt til mer oppmerksomhet rundt nordområdene, eller en som har bidratt til utvikling i nord. Kjenner du en sånn? 

English version here. 

I mai, under konferansen High North Dialogue, skal utmerkelsen High North Hero deles ut for første gang. Prisen er på 50.000 norske kroner, og skal deles ut til en person som har gjort en forskjell når det gjelder å rette søkelyset nordover. 

Nå ønsker juryen seg flere kandidater til prisen. 

Internasjonal jury og pris

- Dette er en flott måte å hedre noen som har gjort noe for det området jeg kaller hjem, sier Anu Fredrikson, direktør for Arctic Economic Council Secretariat og jurymedlem. 

Sammen med henne i juryen sitter Indra Øverland (NUPI), Finn Roar Aamodt (Statoil), Hege Thurmann (DNV GL), Arne O. Holm (High North News), Laurence Smith (UCLA) og Sergey Vasiliev (MGIMO).

Prisen er like internasjonal som juryen, og det er helt åpent om det blir en "alaskaværing", franskmann eller Svalbardianer som er årets High North Hero.  

- Kriteriene som er satt er ganske brede, og det er åpenbart at ingen kan fylle alle, men vi leter etter en person som har bidratt til utviklingen i nordområdene, næringslivet i nord, og satt søkelyset på nordområdene internasjonalt eller bidratt med innovasjon som har hatt stor betydning for nordområdene, sier Fredrikson. 


Trenger økt kunnskap internasjonalt

- Men trenger vi å kåre High North Heroes, har nordområdene bruk for denne prisen? 

- Ja, jeg syns det. Det er en fin mulighet til å vise fram de mulighetene som finnes i nord, og samtidig vise at det allerede skjer mye bra, sier Anu Fredrikson. 

Hun er opptatt av at den internasjonale oppmerksomheten om nordområdene må økes og at resten av verden får mer kunnskap om nord og de mulighetene som ligger her. 

- Vi ser for eksempel at det kan være utfordrende å trekke investorer til enkeltsektorer i nordområdene, og tror mer kunnskap og oppmerksomhet kan bøte på det. 

Om dette skyldes manglende kunnskap rundt mulighetene i nord er vanskelig å si, men det er helt klart at vi bør øke oppmerksomhet rundt nordområdene ikke bare i våre egne nordlige land, men også andre steder i verden.

- Ett eksempel er gruvedrift i Norge, som de norske investeringsmiljøene ikke har nok kunnskap om fordi man hittil ikke har utnyttet de mulighetene som ligger her, sier Fredrikson. 


Godt forbilde 

Konferansen High North Dialogue er bakteppet for prisutdelingen. Den arrangeres i Bodø 25.-26. mai, og målgruppen er framtidens ledere. 

- Det er viktig å vise de kommende lederne et godt forbilde for lederskap og utvikling, sier Fredrikson. 

Siden det er første gang prisen deles ut i år trenger juryen litt ekstra hjelp til å omtale prisen og hente inn gode kandidater. 

- Vi har allerede fått inn mange gode kandidater, men vil veldig gjerne ha flere gode navn med i vurderingen, sier Fredrikson som oppfordrer alle til å sende inn forslag på sin High North Hero.  


Har du forslag kan du sende det til jurysekretær Line K. Haug på e-post: line.k.haug@nord.no. Fristen for å sende inn forslag er 1. mai, og her kan du lese mer om prisen og kriterieneAnu Fredrikson er en av jurymedlemmene som skal dele ut prisen til årets High North Hero. Hun er også direktør for Arctic Economic Councils sekretariat som ligger i Tromsø. (Foto: Karoliina Huhtanen)
Anu Fredrikson er en av jurymedlemmene som skal dele ut prisen til årets High North Hero. Hun er også direktør for Arctic Economic Councils sekretariat som ligger i Tromsø. (Foto: Karoliina Huhtanen)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: