Kjemper for å flytte mer gods over på bane

DB Schenkers godsrute "North Rail Express" går fra Narvik til Oslo med gods. Her fra togstasjonen i Kiruna, som brukes til omlasting fra bil hvis fjellet mellom Norge og Sverige er stengt. (Foto: Ludovic Lubeigt)
- Politikerne kan snakke alt de vil om å flytte gods fra vei til bane, men det er kundene som bestemmer og forlanger leveringskvalitet sier Jon Austrheim.

- Politikerne kan snakke alt de vil om å flytte gods fra vei til bane, men det er kundene som bestemmer
og forlanger leveringskvalitet sier Jon Austrheim. 

Norsk sjømatnæring er spådd en årlig volumvekst på 4,5 prosent, økningen representerer en volumvekst som vil fylle 2000 nye trailere hvert år. Det er gods som "alle" gjerne vil ha på jernbane i stedet for fylkes- og riksveinett.

- Men hvis vi ikke får økt kapasiteten på jernbanen vil fisken ende med å flyttes etter veien, sier Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions i DB Schenker, et globalt logistikkselskap som flytter hva det skal være hvor du vil. 


Et produkt folk vil ha

I 2011 startet DB Schenker egen godsrute på jernbane, fra Oslo til Narvik, North Rail Express, og siden har de sørget for at store godsmengder  nå går på jernbane i stedet for vei. Og var det opp til Austrheim og DB Schenker ville langt mer gods blitt flyttet med jernbane, ikke trailer. 
 
- Vi har allerede flyttet masse fra vei til bane fordi vi har et produkt næringslivet vil ha, sier han.

Tallene viser en økning i godsmengde hvert år siden starten, helt til 2015. Da gikk mengden gods ned, som en følge av problemer med infrastrukturen i Sverige.  

- Godset rakk ikke fram i tide, forteller Austrheim. Og hvis ikke godset kommer fram når det skal, har toget lite å stille opp med mot veitransport, sier han.


Slå sammen Norge og Sverige

At godset kommer fram når det skal er avgjørende når kundene velger transportmetode. Skal DB Schenker og de andre logistikkselskapene lykkes med å selge tog som fraktløsning må infrastrukturen være så god at togtransport er like leveringssikkert som bil.

Utfordringen er bedre forutsigbarhet og leveringssikkerhet på jernbanen. Austrheim har flere konkrete punkter som han mener vil gjøre tog bedre på leveringssikkerhet og mer forutsigbart som fraktmetode enn det er i dag. 

- Framtisdvisjonen er å slå sammen norsk og svensk jernbane. Felles infrastruktur, terminaler,  samordnet ruteplan og  driftsoppleggvil gjøre jobben langt enklere og mer rasjonell forklarer Austrheim. 

Forskjeller mellom de to landenes jernbanedrift gir nemlig mange små forskjeller som gjør det utfordrende å sy sammen gode fraktløsninger. 

- I tillegg må godstrafikken få høyere prioritet om natten. Gode logistikkløsninger er en ekstremt viktig konkurransefaktor for næringslivet og må prioriteres deretter.


Stengt tollstasjon

Et annet «nattproblem» kan være statlige kontrollstasjoner. Tollstasjonen på Bjørnfjell for eksempel, er ikke døgnåpen. Fisk transporteres ut av landet hele døgnet, men tollstasjonen er stengt mellom 0200 og 0800 i ukedagene, og i helgene er det enda smalere åpningstid: Lørdag fra 0800 til 1800, og søndag fra 1300 til 2300.
 
- Når godset går med tog hele veien fra Narvik til Oslo har vi faste gode ordninger der godset går i lukket transittsystem gjennom hele Sverige. Men, når Ofotbanen er stengt og vi må bruke bil til Kiruna hvor toget venter, må godset via Bjørnfjell tollsted for registrering før vi har lov å kjøre inn i Sverige. I helgene er det periodevis stengt og flere ganger har vi opplevd at godset ikke kommer seg på toget fordi tollstasjonen er stengt. Det er en katastrofe, sier Austrheim.
Han tror ikke folk er klar over hva slike hindre betyr for næringslivet, og spesielt i Nord-Norge, hvor mange bedrifter lever nettopp av å sende fersk fisk ut til markedet.


Må se et større bilde
 
Men Austrheim ser ikke Nord-Norge isolert, han er opptatt av gode transportløsninger, og ser at for å lykkes må man tenke stort og globalt. 

- Når utenlandske trailere kommer inn til Norge er det på grunn av mangel på jernbaneløsninger. Og kommer godset først inn til landet på bil, så kjører de det like greit helt fram. Skal vi få mer av godsstrømmen over på bane må det skje ned i Europa, det er nesten for sent på norskegrensen, mener Austrheim.

Han tror det er et enormt potensial for å flytte gods fra vei til bane, både i nord og sør.


DB Schenker vil gjerne flytte flere containere fra bil til tog. (Foto: DB Schenker)
DB Schenker vil gjerne flytte flere containere fra bil til tog. (Foto: DB Schenker)
Jon Austrheim brenner for å flytte mer gods over på jernbane. (Foto: Linda Storholm)
Jon Austrheim brenner for å flytte mer gods over på jernbane. (Foto: Linda Storholm)

Tags