Kirkenes - Rovaniemi mest realistisk for jernbane

Den finsk-norske arbeidsgruppen som har vurdert mulighetene for jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi har ikke funnet mye som bygger opp under jernbanetilhengernes ønsker og håp. (Ill.: Sør-Varanger utvikling).
A future railway from Kirkenes, Norway should be linked to Europe via a Helsinki - Tallinn railway tunnel, MEP Urmas Paet argues. (Illustration: Sør-Varanger utvikling)
Norske og finske samferdselsmyndigheter er enige: Rovaniemi – Kirkenes er den mest realistiske traseen for jernbanetrasé i nord.


Norske og finske samferdselsmyndigheter er enige: Rovaniemi – Kirkenes er den mest realistiske traseen for jernbane i nord.

Stemningen er høy i Kirkenes etter at norske og finske myndigheter nå er enige om at den mest realistiske strekningen for en jernbanetrasé nordover er mellom Rovaniemi i Finland og Kirkenes i Finnmark.


Enorme ringvirkninger

- Dette er fantastiske nyheter, sier en overlykkelige leder i Sør-Varanger Utvikling, Kenneth Stålsett i en pressemelding.

- En jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi vil skape enorme ringvirkninger og muligheter for både oss og Finland.

Det var den finske samferdselsministeren, Anne Berner som for et knapt år siden sendte brev til sin norske kollega, Ketil Solvik-Olsen, med ønske om en felles utredning av jernbane mellom Nord-Finland og Nord-Norge.


Et langvarig initiativ

Nå foreligger resultatet av de aller første utredningene, noe som skaper stor begeistring i Kirkenes.

Prosjektet med å få en jernbanestrekning mellom Kirkenes og Finland har foregått lenge, men ble for alvor satt på kartet i 2007 av Oddgeir Danielsen, som på det tidspunktet var havnesjef i Sør-Varanger.

Danielsen sa da til Barents Observer at en jernbane mellom Kirkenes og Finland ville åpne opp nye muligheter for transport av ressurser fra Barentshavet, samt potensiale som ligger i åpningen for transport over den Nordlige sjørute.


- En milepæl

- Dette er en milepæl for arbeidet med utvikling av nordområdene og Arktis som demonstrerer solid innsikt og handlekraft fra den finske ministeren, sier Danielsen i dagens pressemelding.

- En slik forbindelse vil åpne en rekke nye og spennende muligheter og bidra til økonomisk vekst i nord og det øvrige Europa. Finland har med dette inntatt en ledende rolle for å kunne utløse potensialet som ligger i det å knytte de Europeiske transportnettverkene opp mot Arktis og de Asiatiske markedene.

Les også: - Jernbane vil skape nordområde-bonanza

 

- Ønsker å bidra 

- Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en kommentar.


- Et viktig europeisk prosjekt

 

Rapporten som kom i dag vurderer mulige forbedringer i Finlands transportforbindelser mot nord for å åpne nye ruter for import og eksport. Fire alternative korridorer har blitt utredet: Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik, Kolari-Skibotn-Tromsø, Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes og Kemijärvi-Murmansk. På overordnet nivå har man blant annet gått gjennom de ulike korridorenes kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet. På denne bakgrunn ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi-Kirkenes- alternativet.

- En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som styrker forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil være viktig for konkurransekraften for mange industrier i nordlige områder. Jeg har foreslått at vi oppretter en arbeidsgruppe som vil se nærmere på videre utredning av korridoren mot Kirkenes" sier Finlands transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner.  
 

Nøkkelord