Kineserne jakter på Svalbard

Kina ser målrettet mot nord. - Det kan ta 5, 10 eller 20 år før flere ressurser blir tilgjengelig i Arktis, men Kina tar ikke sjansen på å stå på sidelinjen når det skjer, sier ekspert.
Kina ser målrettet mot nord.
-  Mineraler fra landområdene til bruk i industrien, samt olje og gass fra havbunnen, er viktige for verdens nest største økonomi, sier seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, kanadiske Marc Lanteigne,  som har forsket spesielt på Kinas engasjement i
 Nordområdene, til Aftenposten. 
-  Stormakter som Russland og USA grenser til nordområdene, og derfor kreves det en større grad av ydmykhet av kineserne som er nykommere i nordområdene, sier Lanteigne.
På konferansen Arctic Frontiers tidligere i år redegjorde generaldirektør Xiansheng Sun i Kinas nasjonale petroleumsråd for Kinas ambisjoner i nord og fortalte om hvordan landet allerede bygger rørledninger i mange land og er aktivt med i oljeindustrien i russiske nordområder.
- Kina ønsker en rolle i arktisk petroleumsindustri. Vi er en stor energiforbruker og kan bli det største markedet for arktisk olje, sier han ifølge avisen.