Kinas polare silkevei: "Edderkoppen utvider nettet"

The Northern Sea Route is an important part of China's new Arctic strategy. (Map: Malte Humpert).
Kinas nye arktiske strategi  diskuteres i Washington: "A spider expanding its web". "Et nytt sjakktrekk i president Xis globale strategi". "En langsiktig plan for å fylle det vakuum Trumps USA vil etterlate seg i nord". Et signal om at Kina ønsker å bli en arktisk stormakt".

 

Kinas nye arktiske strategi diskuteres i Washington: "A spider expanding its web". "Et nytt sjakktrekk i president Xis globale strategi". "En langsiktig plan for å fylle det vakuum Trumps USA vil etterlate seg i nord". Et signal om at Kina ønsker å bli en arktisk stormakt".

Dette er noen av karakteristikkene som ble brukt om Kinas nye Arktis-strategi under tankesmiemøter med Finlands utenriksminister Timo Soini og forskere fra USA, Canada og New Zealand i Washington nylig.

Kinas nylige Arktis-strategi har vakt oppmerksomhet i Washington, og var tema både under Finlands utenriksminister Timo Soinis besøk i Washington og Wilson Centers Arktiskonferanse forrige uke. Både Soini og en rekke forskere slo fast at Kina neppe vil overlate politikken i nord til de arktiske land alene.

- Kina planlegger langsiktig og de har vært dyktige i å kommunisere til resten av verden at Arktis tilhører alle. Det er ingen tvil om at Kina ønsker å være med når Arktis-politikken legges. Kina-strategien signaliserer at de vil ha plass selv om de ikke kan sitte rundt Arktis-bordet slik USA og Russland gjør, sier Soini.


President Xis visjon

På Wilson Centers Arktis-konferanse forrige uke presenterte forskere fra flere land sitt syn på Kinas strategi. Også der ble det lagt vekt på at strategien er del av et globalt spill der Kina fører an i argumentasjonen om at Arktis tilhører hele verden, ikke bare landene i nord.

- Kina ønsker å bli en stormakt i Arktis. Denne strategien er en del av president Xis visjon for Kina i årene framover. Det er verdt å merke seg at dette er første gang Kina presenterer en strategi for et område som ligger utenfor Kinas eget territorium, sa Anne-Marie Brady, polarekspert og professor ved Canterbury University i New Zealand, og la til at Kina nå ser ut til å tre inn det vakuum som er skapt av Trumps USA i nord.

David Balton, inntil nylig USAs toppdiplomat for Arktis og nå seniorforsker ved Wilson Center, betegnet Arktis-strategien som "betydningsfull", og minnet om at Kina har vært en aktiv og konstruktiv observatør i Arktisk Råd. Han påpekte imidlertid at de åtte Arktis-nasjonene i Arktisk Råd neppe vil være begeistret for Kinas nye polarveikonsept, og savnet spesielt ett tema i strategien:

- Vi har ennå ikke sett noe sted at Kina forplikter seg til å redusere utslippene av svart karbon, sa han, med klar hentydning til at innflytelse også betyr ansvar.

Sherri Goodman, seniorforsker ved Wilson Institute og tidligere viseforsvarsminister, ordla seg enda skarpere og betegnet Kina i Arktis som en "edderkopp som utvider sitt nett".

- Kina ønsker å bli en stormakt i Arktis og vil påvirke normer i nord. De planlegger på lang sikt. Sammenholdt med USAs kortsiktige politikk og mangel på investeringer i Arktis-kapasitet er dette bekymringsfullt, sa hun.


Stø kurs i Arktisk Råd

Formannskapet for Arktisk Råd ligger nå hos Finland, etter at USA avsluttet sin toårige formannsperiode i mai i fjor. Den finske utenriksministeren Timo Soini besøkte forrige uke Washington, og presenterte finske erfaringer og prioriteringer på Center for Strategic and International Studies.

- Vi har sett en generelt negativ trend i internasjonalt samarbeid, og vi ser at den verdensorden vi har hatt siden slutten av andre verdenskrig står på skjelvende grunn. Men Arktis-samarbeidet står støtt, og Finland bygger videre på den konstruktive innsatsen fra forrige formannskap, understreket han.

Til tross for de store endringene i USAs klimapolitikk, mente utenriksminister Soini at det fremdeles er mulig å samarbeide om klimaløsninger i Arktisk Råd.

- Klimaendringene er vår største utfordring i nord og en hovedprioritet for Finland. Vi kan fremdeles snakke om dette temaet og samarbeide i praksis. Vi må bare unngå de to små ordene "Paris" og "avtalen", sa han med et smil.


Global status

Også utenriksminister Soini understreket Kinas langsiktige tenkning, og viste til de betydelige investeringene Kina har gjort i flere deler av Arktis.

- Kina har på en effektiv måte brukt klimautfordringene til å vise hvordan utviklingen i nord angår hele verden. Det er ingen tvil om at de ønsker å være til stede i nord, sa han, men snakket mer om behovet for godt samarbeid enn bekymringen for hva den nye "polare silkeveien" i nord kan bety for de arktiske nasjonene.

På Wilson-senteret var imidlertid også advarslene med:

- Den nye strategien i nord viser hvilken rolle president Xi tar mål av seg til å spille globalt. Vi bør ønske Kina velkommen som en viktig medspiller, men samtidig være på vakt og vite at dette er del av landets oppbygging av sin globale status, avsluttet professor Anne-Marie Brady.Finlands utenriksminister, Timo Soini.
Finlands utenriksminister, Timo Soini.
Anne-Marie Brady, polarekspert og professor ved Canterbury University i New Zealand.
Anne-Marie Brady, polarekspert og professor ved Canterbury University i New Zealand.
David Balton, inntil nylig USAs toppdiplomat for Arktis, nå seniorforsker ved Wilson Center. (Foto: Arctic Circle).
David Balton, inntil nylig USAs toppdiplomat for Arktis, nå seniorforsker ved Wilson Center. (Foto: Arctic Circle).
Sherri Goodman, seniorforsker ved Wilson Institute og tidligere viseforsvarsminister.
Sherri Goodman, seniorforsker ved Wilson Institute og tidligere viseforsvarsminister.

Nøkkelord